Olimpiādes un pasākumi

2019./2020.mācību gada novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

 2018./2019. mācību gada novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets
12.a Marika Čehoviča 1.vieta Anita Avotiņa Angļu valoda
12.a Austris Stankevics 1.vieta Iveta Jabločkina Vēsture
7.b Henrijs Kravals 1.vieta Tatjana Kazačenoka Matemātika
12.a Marika Čehoviča 2.vieta Iveta Leitlante Ekonomika
9.a Emīls Upenieks 2.vieta Anita Zibola Ķīmija
10.a Krišjānis Ķikurs 2.vieta Valentīna Rajevska Ģeogrāfija
12.a Ērika Sudarkina 2.vieta Anita Avotiņa Angļu valoda
9.b Sonora Mediņa 2.vieta Daila Simsone Latviešu valoda un literatūra
8.a Rainers Bodnieks 3.vieta Rita Skorodihina Matemātika
11a Agate Neimane 3.vieta Lāsma Krastiņa ZPD
11.a Anna Sibilla Salgrāve 3.vieta Melānija Antonoviča ZPD
4.a Aleksandra Mališeva 7.vieta Mārīte Aleksandrova Matemātika
5.a Arvīds Upenieks Atzinība Svetlana Jurčenoka Matemātika
8.a Nikola Smirnova 2.vieta Ērika Mercs Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Es esmu Latvija”
7.b Henrijs Kravals 1.vieta Vadims Grigorjevs Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Es esmu Latvija”
8.b Keita Privalova 2.vieta Inese Korčevaja Kaligrāfijas konkurss krievu valodā
7.b Evelīna Gateža 1.vieta Ērika Mercs Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Es esmu Latvija”
7.b Marta Elīza Saulīte 1.vieta Ērika Mercs Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Es esmu Latvija”
7.b Elizabete Zīlīte 1.vieta Ērika Mercs Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Es esmu Latvija”
8.a Gerda Moļņika 1.vieta Ērika Mercs Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Es esmu Latvija”
9.a Rihards Vasiļkovs 1.vieta Vadims Grigorjevs Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Es esmu Latvija”
6.a Katrīna Nosuļa Labākais portrets  glezniecības tehnikā Natālija Matulēviča Vizuālās mākslas konkurss “Es esmu Latvija”
9.a Angelina Ļisicka Atzinība Natālija Matulēviča Vizuālās mākslas konkurss “Es esmu Latvija”
2.b Valentīns Baļuks 1.vieta Jeļena Šmite Vizuālās mākslas konkurss „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”
2.a Anna Drobiļenko atzinība Natālija Grigorjeva Vizuālās mākslas konkurss „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”
1.c Reinis Lukaševičs 2.vieta Vija Vīgupa Vizuālās mākslas konkurss „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”
2.b Marks Mercs 1.vieta Jeļena Šmite Konkurss latviešu valodā
2.b Evelīna Stankevica 3.vieta Jeļena Šmite Konkurss latviešu valodā
2.b Viktorija Tjuha Atzinība Jeļena Šmite Konkurss latviešu valodā

2017./2018. mācību gada sasniegumi novada mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets
9.a Monika Paula Šovgeņuka 1.vieta novadā, atzinība valstī Daina Burceva Latviešu valoda un literatūra
12.a Kristians Kuzmins 1.vieta Inese Korčevaja Krievu valoda
9.b Krišjānis Ķikurs 1.vieta Anita Zibola Ķīmija
8.b Sonora Mediņa 1.vieta Daila Simsone Latviešu valoda un literatūra
6.b Henrijs Kravals 1.vieta Rita Skorodihina Matemātika
9.a Artis Mašinskis 1.vieta novadā, dalība valsts olimpiādē Vadims Grigorjevs Koka un metāla tehnoloģijas
12.a Artūrs Stīpnieks 2.vieta Iveta Leitlante Ekonomika
11.a Marika Čehoviča 3.vieta Inese Korčevaja Krievu valoda
5.c Ance Muceniece 3.vieta Zigurds Bille Matemātika
12.a Artūrs Stīpnieks 3.vieta Anita Avotiņa Angļu valoda
11.a Ērika Sudarkina Atzinība Anita Avotiņa Angļu valoda
9.b Krišjānis Ķikurs Atzinība Lāsma Krastiņa Bioloģija
12.a Kristians Kuzmins Atzinība Iveta Leitlante Ekonomika
9.b Krišjānis Ķikurs Atzinība Zigurds Bille Fizika
6.c Denijs Vilhelms Krauklis Atzinība Tatjana Kazačenoka Matemātika
11.a Marika Čehoviča Atzinība Rita Skorodihina Matemātika
9.a Sintija Dūriņa Atzinība Ērika Mercs Tekstila tehnoloģijas
9.a Ingmārs Ritvars Kļava Atzinība Vadims Grigorjevs Koka un metāla tehnoloģijas
9.b Amanta Arbidāne Atzinība Marina Beļinska Vēsture
4.a Liene Čeika 3.vieta Larisa Čehoviča Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
4.b Kitija Barkovska Atzinība Vija Vīgupa Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
4.a Arvīds Upenieks Atzinība Larisa Čehoviča Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
12.a Artūrs Stīpnieks Izvirzīts dalībai valsts konferencē Valērijs Jurčenoks Zinātniski pētnieciskais darbs informātikā
11.a Samanta Bosakova

Marika Čehoviča

Izvirzīts dalībai valsts konferencē Lāsma Krastiņa Zinātniski pētnieciskais darbs veselības zinātnē
4.c Justīne Budrēvičus 1.vieta Aija Jurgelāne Vizuālās mākslas konkurss “Mana Latvija ir…”
7.b Samanta Viktorija Čikste 2. vieta Natālija Matulēviča Vizuālās mākslas konkurss “Mana Latvija ir…”
4.a Anna Georgijčuka 3.vieta Larisa Čehoviča Vizuālās mākslas konkurss “Mana Latvija ir…”
9.a Sintija Dūriņa Atzinība Natālija Matulēviča Vizuālās mākslas konkurss “Mana Latvija ir…”
2.a Alekss Ivanovs 1.vieta Jeļena Mozgovaja Matemātikas konkurss 2.kl.
2.a Elīza Čunka Atzinība Jeļena Mozgovaja Matemātikas konkurss 2.kl.
2.b Artūrs Seredickis Atzinība Pārsla Akmeņlauka Matemātikas konkurss 2.kl.

Sveicam 2016./2017. mācību gada novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētājus!

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets
9.a Alise Lapsa 1.vieta Anita Zibola ķīmija
10.a Marika Čehoviča 1.vieta Anita Zibola ķīmija
5.b Henrijs Kravals 1.vieta Rita Skorodihina matemātika
6.a Rainers Bodnieks 1.vieta Rita Skorodihina matemātika
11.a Kristiāns Kuzmins

1.vieta, piedalījās valsts olimpiādē

Valentīna Rajevska ģeogrāfija
4.a Renāte Anusāne 2.vieta Inga Golovčanska matemātika
11.a Amanda Bernharde

2.vieta Latvijas 41.skolēnu zinātniskās konferences bioloģijas sekcijā

Lāsma Krastiņa

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference, bioloģijas sekcija
8.a Monika Paula Šovgeņuka 3.vieta Daina Burceva latviešu valoda un literatūra
9.a Nikola Dana Freimane 3.vieta Anita Zibola ķīmija
4.b Raitis Mesmers

3.vieta Zemgales reģionā

Jeļena Šmite Matemātika
9.a Alise Lapsa atzinība Melānija Antonoviča bioloģija
11.a Artūrs Stīpnieks atzinība Ruta Dābola latviešu valoda un literatūra
9.a Alise Lapsa atzinība Irēna Kalniņa angļu valoda
4.a Katrīna Nosuļa atzinība Inga Golovčanska matemātika
4.c Daniels Dāvids Brencis atzinība Līga Jonase matemātika
4.c Felicita Keita Leģe atzinība Līga Jonase matemātika

Vizuālās mākslas konkurss „Iedvesmojies un radi”

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs
5.c Annija Druseika 3.vieta Natālija Matulēviča
8.a Sintija Dūriņa 3.vieta Natālija Matulēviča
9.a Alise Lapsa atzinība Natālija Matulēviča

Ģeogrāfijas dienas “Iepazīsti Bauskas novadu!”

Klase   Vieta Skolotājs
7.-9. Skolas komanda 1.vieta Valentīna Rajevska

6.klašu konkurss “Mana Latvija, mans novads”

Klase   Vieta Skolotājs
6.b Komanda 2.vieta Marina Beļinska

 

Bauskas un Rundāles novadu vizuālās mākslas konkurss “Solis gleznā”, veltīts J.Rozentāla, J.Valtera un Ģ.Eliasa daiļradei

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs
1.a Elīza Manavicka 2.vieta Jeļena Mozgovaja
4.a Renāte Anusāne 2.vieta Inga Golovčanska

Sveicam 2015./2016. mācību gada novada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu  uzvarētājus!

 

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs Priekšmets
10.a Artjoms Djadjura 1. Inese Korčevaja Krievu valoda
10.a Artūrs Stīpnieks 1. Zigurds Bile Fizika
8.b Karīna Baļuka 1. Inese Korčevaja Krievu valoda
12.a Māris Puķāns 1. Anita Zibola Ķīmija
12.a Mārtiņš Marks Pauls 2. Inese Korčevaja Krievu valoda
8.a Diāna Jaroško 2. Larisa Sidorčika Krievu valoda
9.a Marika Čehoviča 2. Inga Grišule Angļu valoda
9.a Marika Čehoviča 2.-3. Rita Skorodihina Matemātika
12.b Viktorija Sergejeva 3. Inese Korčevaja Krievu valoda
7.b Elānija Anna Berlinska 3. Larisa Sidorčika Krievu valoda
9.a Samanta Bosakova 3. Anita Zibola Ķīmija
10.a Kristiāns Kuzmins 3. Valentīna Rajevska Ģeogrāfija
10.a Artūrs Stīpnieks Atzinība Tatjana Kazačenoka Matemātika
8.a Alise Lapsa Atzinība Tatjana Kazačenoka Matemātika
6.a Emīls Upenieks Atzinība Juta Gaiķe Matemātika
5.a Rainers Bodnieks Atzinība Rita Skorodihina Matemātika
9.b Ērika Sudarkina Atzinība Inga Grišule Angļu valoda
9.a Sanda Bitina Atzinība Irina Kirkila Latviešu valoda un literatūra
4.a Evelīna Gateža Atzinība Jeļena Mozgovaja Latviešu valoda un literatūra
4.b Ralfs Milišuns Atzinība Pārsla Akmeņlauka Latviešu valoda un literatūra
4.c Annija Druseika Atzinība Ina Nikolajeva Latviešu valoda un literatūra

Starpnovadu angļu valodas konkurss 11.-12.klasēm

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs
12.a Mārtiņš Marks Pauls Atzinība Anita Avotiņa

Vizuālās mākslas konkurss  „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs
9.a Reds Freibergs 1. Natālija Matulēviča
8.a Alise Lapsa 1. Natālija Matulēviča
7.a Sintija Dūriņa 2. Natālija Matulēviča
7.b Amanta Arbidāne Atzinība Natālija Matulēviča

Vizuālās mākslas konkurss  „Daudzveidīgā Latvijas dzīvās dabas pasaule”

Klase Vārds, uzvārds Vieta Skolotājs
4.b Henrija Kravals Atzinība Natālija Pavlova