PuMPuRS

 

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

 

No 2018./2019.mācību gada projektā “PuMPuRS” piedalās Bauskas 2. vidusskolas skolēni un pedagogi.

Mērķgrupa:

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei

Ko iegūst skolēni?

  • Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

  • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs)

Ko iegūst pedagogi?

  • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

 

Skolas vides riski mācību pārtraukšanai

Esi vērīgs – atpazīsti riskus

Mācību pārtraukšanas cēloņi