Apstiprināti 2012./2013. mācību gada sākuma un beigu laiki

Aktualitātes: 2012. gada 11. aprīlis

Nākamajā mācību gadā vispārējās izglītības iestāžu 1.- 12.klašu skolēni uz skolu dosies 3.septembrī, pirmdienā, bet mācību gads noslēgsies 2013.gada 31.maijā.

9.klašu absolventi mācīsies un eksāmenus kārtos līdz 14.jūnijam, bet 12.klašu skolēni – līdz 21.jūnijam.

To paredz šodien, 2012.gada 10.aprīlī, valdībā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumi par 2012./2013. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.

Noteikumi paredz, ka

pirmais semestris ilgs no 2012.gada 3.septembra līdz 21.decembrim,

otrais semestris 1.- 8. klases un 10.- 11. klases skolēniem – no 2013.gada 7.janvāra līdz 31.maijam,

9.klašu skolēniem – no 7. janvāra līdz 14.jūnijam, savukārt 12.klašu skolēniem – no 7.janvāra līdz 21.jūnijam.

Nākamajā mācību gadā skolēni

rudens brīvdienās dosies no 2012.gada 29.oktobra līdz 2.novembrim,

ziemas brīvdienas būs no 2012.gada 24.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim,

pavasara brīvdienas – no 2013.gada 22.marta līdz 28.martam, bet

vasaras brīvdienas 1.-8.klašu un 10.-11. klašu skolēniem – no 2013.gada 3.jūnija līdz 30.augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Otrajā semestrī izglītības iestādēs tiek organizēta projektu nedēļa, tās norises laiku katra skola nosaka pati.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.

Ar MK noteikumu projektu „Noteikumi par 2012./2013. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” var iepazīties MK mājaslapā:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40242181&mode=mk&date=2012-04-10