Par mums

Bauskas 2.vidusskola_2009.g.

Die 2 Mittelschule Bauska

Bauska Secondary School Nr 2

Skolas misija –

  • Sekmēt ikviena skolēna un skolotāja iespējas pilnveidoties un kļūt par konkurētspējīgu, brīvu, atbildīgu kultūras cilvēku.
  • Mūžizglītība – personas iekšēja nepieciešamība.

Skolas vīzija –būt izcilai organizācijai:

  • kvalitātes vadība
  • pozitīvs tēls, ar kuru lepojamies paši, visa sabiedrība un konkurenti
  • pie mums strādā visuzticamākie darbinieki un dažādu līmeņu vadītāji
  • sakārtotas finanses
  • skaidra iestādes stratēģija no apkalpojošā personāla līdz augstākā līmeņa vadītājam
  • efektīga procesu un rezultātu vadība
  • nodrošināta stabila iestādes izaugsme jebkādos ekonomiskajos apstākļos

Bauskas 2.vidusskola 2009.gada oktobrī atzīmēja savu 65. gadadienu. No 2008.gada 1.septembra skola kļuva par Daudzfunkcionālo izglītības centru.

Skolā strādā izcils pedagogu kolektīvs un aktīva Vecāku skolas padome.

Daudzfunkcionālajā izglītības centrā, kopā ar mūsdienīgi aprīkotiem mācību kabinetiem, atrodas Bauskas novada Mākslas skolas telpas.

Izglītības iestāde apzinās savu atbildību sagatavot bērnus ar konkurētspējīgu izglītību un palīdzēt bērniem integrēties sabiedrībā. Šajā jomā ļoti nozīmīgs ir skolas direktores darbs LR IZM integrācijas konsultatīvajā padomē risinot izglītības reformas ieviešanas jautājumus.

Skolā strādā profesionāls skolotāju kolektīvs, kurš neatkarīgi no vecuma un iegūtās kvalifikācijas orientēts uz mūžiglītību, daudzi skolotāji paaugstina savu profesionalitāti, turpinot studijas maģistrantūrā, neklātienē apgūstot nepieciešamo specializāciju vai bagātina savu pieredzi citos izglītojošos kursos. Skolā strādā, kā vienota komanda, kas apzinās un veic kopīgu darbu.

Skolas vadība un pedagogi prot savienot un virzīt progresa ceļā paralēli divas kultūras. Skolā tiek svinēti gan latviešu tradīcijām veltīti pasākumi, gan krievu tradīcijas netiek aizmirstas. Abu kultūru tradīcijas atspoguļo folkloras kopas “Urdziņa” un “Lučinuška”.

Skolā paralēli darbojās skolēnu līdzpārvalde, kura aktīvi piedalās skolas un pilsētas dzīvē. Cenšas iesaistīt skolas dzīvē visus skolēnus. Skolas vestibila stendos ir izvietota plaša informācija: skolas un novada pasākumu plāns, dežūru grafiks, iekšējās kārtības noteikumi, stundu saraksts un cita informācija. Visas skolas telpas ir koptas, mājīgas un funkcionāli piemērotas mācību procesam.