Mācību process

2023./2024.m.g. mēs skolēniem piedāvājam –

  • 4 izglītības programmas.

Licencētās izglītības programmas atbilst pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem un Valsts standartiem. Nepieciešamās izmaiņas tiek veiktas atbilstoši rekomendācijām, ir pievienotas licencētajām programmām un ir apstiprinātas. Visi mācību priekšmetu skolotāji strādā pēc IZM ieteiktajām paraugprogrammām, katra mācību priekšmeta īstenotā programma atbilst skolas licencētajai programmai. Skolotāji pārzina izglītības standartus, mācību priekšmetu saturu, mērķus, uzdevumus. Katra klases audzinātāja darba plāns atbilst skolas licencētajai izglītības programmai.

  • Interešu izglītības programmas.

Interešu izglītības nodarbības notiek  pēc izstrādātājām un apstiprinātājām programmām. Regulāri, piedaloties visu programmu vadītājiem, notiek rezultātu apspriešana un analīze. Interešu izglītības nodarbības notiek pēc mācību stundām, lai tās būtu pieejamas visiem skolēniem. Skolēnu sasniegumi interešu izglītībā vērojami skolas pasākumos. Skolas pasākumi ir balstīti uz skolas tradīcijām ar mērķi iepazīt Latvijas vēsturi, latviešu tautas tradīcijas.