Bauskas 2. vidusskolā turpinās darbs pie projekta SAM 8.3.1.1”Kompetenču pieeja balstīta vispārējās izglītības satura aprobācijā un ieviešanā”

Aktualitātes: 2018. gada 21. augusts

Projekta ietvaros pirmklasnieku nometnē ”Taurenītis” devīto ,desmito un divpadsmito klašu skolēni vadīja ķīmijas darbnīcas, tādējādi pārliecinoties par savām kompetencēm izmantot iegūtās zināšanas praktiskā darbā. Tā bija iespēja pārliecināties par karjeras virzīšanu pedagoģijas virzienā.

Devītās klases skolniece Amālija Panovska vada darbnīcu BARĪBAS ĶĒDES DABĀ

12. klases skolnieces Marika Čehoviča un Ērika Sudarkina STRĀDĀ KRĀSU PASAULĒ

10. klases skolnieks Kristiāns Aleksejevs māca darboties ar bireti un sūknīti

Kā smiltis un dzelzs skaidiņas atdalīt no ūdens ierāda 10. klases skolēns Krišjānis Ķikurs

10. klases skolnieces Sintija Dūriņa un Una Fiļipoviča ATVĒRUŠAS PIENSAIMNIECĪBAS DARBNĪCU

9. klases meitenes Keita Hmizenko un Sanija Čelambijeva skaidro filtrēšanas procesu

Pagatavot jaukos flaberus māca 10. klases skolniece Katrīna Ūdre

Nokrāsot ūdeni nākamie pirmklasnieki varēja kopā ar 10 klases skolnieci Ketiju Jonikāni.

Pagatavot šķīdumus un nosvērt ,izmantojot sverglāzīti, mācīja 12. klases skolēni Austris Stankēvičs un Katrīna Ļizaņeca

Projektu vadīja ķīmijas skolotāja Anita Zibola. Paldies nākamo pirmklasnieku audzinātājām, kuras ar aizrautību sekoja līdzi mazo ķīmiķu pārsteigumiem un emocijām. Liels paldies 9. 10. un 12. klašu skolēniem, kuri prasmīgi, ar iejūtību un izpratni vadīja mazos ķīmiķus  viņiem nezināmos piedzīvojumos.