Bauskas 2.vidusskolas komanda iesaistās projektā „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”

Aktualitātes: 2019. gada 8. februāris

Bauskas 2. vidusskola iriesaistījusies jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projektā“Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ”, kuru īsteno Izglītības attīstības centrs  sadarbībā ar BRITISH COUNCIL pārstāvniecību Latvijā.

Bauskas 2. vidusskolu pārstāv projekta komanda –  direktores vietniece audzināšanas jomā Natālija Matulēviča, angļu valodas skolotāja Inga Grišule, 10.a klases skolnieces Monika Paula Šovgeņuka un Una Filipoviča.

Projekta mērķis ir sniegt jauniešiem un pedagogiem no dažādām Latvijas skolām daudzveidīgas iespējas iesaistīties interaktīvās, jēgpilnās darbībās kopā ar vienaudžiem un kolēģiem no citām skolām, papildināt zināšanas un izpratni par Latviju Eiropas un globālo vērtību kontekstā, spēcināt piederības sajūtu un izprast izvēļu un iespēju dažādību, tā spēcinot pamatus katra personīgajai nākotnei. Projekta ietvaros tiks sniegtas daudzveidīgas iespējas pilnveidot kritiskās domāšanas, medijpratības, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences, dizaina domāšanas, debašu, viedokļu apmaiņas, sadarbības un citas prasmes, kas nepieciešams sociālās saskaņas vairošanai tiesiskā un demokrātiskā valstī, tai skaitā klases,  skolas, kopienas līmenī.

No 31. janvāra  līdz 2.februārim Siguldā notika organizētais seminārs “Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā” projekta “Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” ietvaros. Projektā darbosies 15  komandas  ar 15 citu pieredzējušu pedagogu, sadarbība ar Izglītības attīstības centru. Projekta norise plānota no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada martam.

Projekta ietvaros  notika lekcijas: „Dizaina domāšana praksē”, „Informācijas ceļi”, „Mediju mirkļi mūsu dzīvē”, „Būšana aktīvam visās nozīmēs: teātra sporta metode un saturs”, ”Sapņo! Dari! Atkārto! un daudzas citas tēmas. Notika filmas “Neiespējamais ir iespējams” prezentācija un tikšanās ar filmas režisoru Arni Asperu.

 Nodarbību laikā mācījāmies skatīties citādāk uz apkārt notiekošo. Bagātinājām sevi ar jaunām idejām, kuras noteikti pielietosim skolas ikdienas darbā . Ar savām  zināšanām dalīsimies ar kolēģiem, skolēniem, vecākiem un citiem kopienas pārstāvjiem.

Liels paldies IAC projekta vadības komandai, par  interesanti organizētajām nodarbībām , iespēju piedalīties projektā, mācīties un strādāt kopā!

Natālija Matulēviča

direktores vietniece audzināšanas darbā