Bauskas novada izglītības iestāžu 2.klašu izglītojamo konkurss “Prātnieks 2023”

Aktualitātes: 2023. gada 26. aprīlis

Konkursa dalībniekiem bija jābūt pacietīgiem, zinošiem un ar loģisko domāšanu, jo darbs ietvēra uzdevumus no latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību tēmām. Konkursā piedalījās 35 izglītojamie no Bauskas novada skolām.

Apsveicam par augstiem sasniegumiem konkursa “Prātnieks 2023” uzvarētāju 2.a klases izglītojamo Līvu Grosbergu ar 1.vietu (skolotāja Inga Golovčanska)

2.a klases izglītojamo Betiju Ūdri ar 2.vietu (skolotāja Inga Golovčanska)

2.b klases izglītojamo Beati Skrundenieci ar atzinību (skolotāja Jeļena Šmite)