Dzejas dienās ābolu lietus

Aktualitātes: 2011. gada 30. septembris

Septembrī Latvijā risinās Dzejas dienas.

Arī mēs, Bauskas 2.vidusskolas skolēni, Dzejas dienas ietvaros apmeklējām Billītes, Edvarta Virzas mājas Iecavas pusē. Billīšu pagalmā mūs sagaidīja Anna Žīgure, E.Virzas mazmeita, bijusī vēstniece. Apskatījām apkārtni, vasaras māju, kur Edvarts Virza rakstīja, uzturējās ilgu laiku. Aizgājām uz mājas vietu, kur pašlaik ir piemineklis dzejniekam. Tur notika dzejas stunda. Pasākumu vadīja novada latviešu valodas metodiskās apvienības vadītāja Vija Cerusa. Mēs, tāpat kā pārējo skolu audzēkņi, rādījām savu priekšnesumu. Tajā bija ietverta Rūtas dziedātā dziesma, kas veltīta dzejniekam Fricim Bārdam un dzejolis, jo F.Bārdas dzejoļu krājumam ,,Zemes dēls” aprit 100 gadu. Puiši, Eduards un Emīls no 12.klases, norunāja fragmentus no E.Virzas poēmas ,,Straumēni” par labības sēju, pļauju, apkūlībām. Zemnieks A.Grantiņš no Dāviņiem mūs cienāja ar paša audzētiem graudiem, ģimnāzijas audzēkņi – ar ievārījuma maizēm.

Pēc nedēļas audzināšanas stundā rīkojām Dzejas dienu noslēguma pasākumu, kur piedalījās pamatskolas klases. 5.-6.klašu skolēni deklamēja savus sacerētos dzejoļus, veltītus Annelei, jo dzejniecei Annai Brigaderei 150 gadu jubileja. Šos dzejoļus bērni gatavoja rajona pasākumam V.Plūdoņa Lejeniekos. Skanēja vidusskolēnu dzejas montāža, skolotāja lasīja skolēnu sacerētos dzejoļus par tēmu ,,Ābolu lietus”. Lai pārbaudītu skolēnu zināšanas, vadījām viktorīnu par F.Bārdas un A.Brigaderes daiļradi. Gudrākie skolēni balvā saņēma ābolu.

Kristiana G.,

10.b klases skolniece,

Dzejas dienu dalībniece