EIROPAS DIENA

Aktualitātes: 2023. gada 15. maijs

Bauskas 2.vidusskolā 9.maijā  godināja Eiropas dienu. Pasākumā piedalījās 7., 8., 10.un 11.klašu skolēni.

Ciemos bija ieradusies biedrības „Izglītības  attīstības centrs” (IAC) direktore Iveta Vērse.

Katra klašu komanda bija sagatavojusi „ceļojumu” uz kādu no Eiropas Savienības valstīm. Komandu galdiņus rotāja gan karogi, gan suvenīri, nacionālie ēdieni, skanēja valstis raksturojoša mūzika. Dalībnieki dziedāja, dejoja, cienāja un stāstīja par kādu Eiropas Savienības dalībvalsti.  Līdzjutējus un visus klātesošos iepriecināja gan Smurfi, gan lustīgie austrieši, Grieķijas pārstāvji vienojās sirtaki dejā un ikviens varēja priecāties par skaistiem un interesantiem komandu priekšnesumiem.

Pasākuma laikā skolēni pildīja uzdevumus un risināja krustvārdu mīklu par cilvēktiesībām, iecietības stiprināšanu un citiem Eiropas dienu raksturojošiem faktoriem.

Noslēgumā katra komanda saņēma atzinības rakstu un dāvaniņu par ieguldīto darbu. Komandu savstarpējā balsojumā 7.b., 8.a., 10.a. un 11.b klases ieguva „simpātiju balvu”.

Paldies par kopābūšanu, lietderīgu laika pavadīšanu  un skaistu izjūtu gūšanu ikvienam pasākuma dalībniekam!

S.Brūdere