Esam laimīgi, jo dzīvojam zem mierīgām debesīm!

Aktualitātes: 2013. gada 6. septembris

Bauskas 2. vidusskolas izglītojamo tikšanās ar Nacionālo bruņoto spēku kaprāli Raimondu Savicki

Bauskas 2 vidusskolā darbīgi un interesanti ir sācies jaunais mācību gads. Ir noteiktas prioritātes un izvirzīti uzdevumi mācību un audzināšanas darbā, tiek turpinātas skolas tradīcijas. Par vienu no skolas saimi vienojošu tradīciju ir kļuvusi direktores tikšanās ar skolēniem, sauktas par Direktores stundu. Direktores stundās tiek pārrunāti un skaidroti skolēniem svarīgi un interesējoši jautājumi par karjeras izglītību, zināšanu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, saskarsmes un integrācijas jautājumiem, tiek apspriests skolas attīstības plāns, uzklausīti skolēnu priekšlikumi. Dažkārt interesantas diskusijas raisās arī par jautājumiem, kas nav saistīti ar skolu, bet ir svarīgi skolēnu ikdienā.

Šogad 3. septembrī notika pirmā Direktores stunda – veltīta patriotiskai un pilsoniskai audzināšanai. Šoreiz Direktores

Kaprālis Raimonds Savickis misijā Afganistānā 2012. gadā

stundas laikā Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku kopīgi organizētā rudens semestra lekciju cikla Latvijas skolās ietvaros, skolēniem bija iespēja tikties ar Nacionālo bruņoto spēku kaprāli Raimondu Savicki, kas Latvijas jaunajai paaudzei stāstīja par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā (NATO), ieguvumiem un uzdevumiem esot šajā organizācijā, starptautisko drošību un to, kāpēc Latvijai svarīgi piedalīties starptautiskās operācijās tik attālās valstīs kā Afganistāna, Somālija, Mali. Iepazīstināja skolēnus ar savu ikdienas darbu, esot gan Latvijā, gan pildot dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās. Tikšanās laikā skolēni uzdeva karavīram sev interesējošus jautājumus saistībā ar karavīru ikdienas darbu un karjeras iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos.Skolas viesis vairakkārt uzsvēra, ka bērni Latvijā ir laimīgi, jo dzīvo zem mierīgām debesīm, viņiem ir iespēja iet skolā un izglītoties. Bērni Irākā un Afganistānā jau no agras bērnības uzsāk strādāt, lai palīdzētu uzturēt lielās ģimenes. Šo bērnu galvenās rūpes ir par ūdens un ēdiena sagādāšanu sev un saviem ģimenes locekļiem.

Skolas direktore Vera Grigorjeva lūdza kaprālim Raimondam Savickim nosaukt prioritārā secībā tos mācību priekšmetus, kuru apgūšana, viņaprāt, ir īpaši nozīmīga, lai kļūtu par profesionālu karavīru. Pieredzējušais karavīrs uzsvēra, ka skolā ir svarīgs ikkatrs mācību priekšmets, taču nākamajam karavīram labi jāapgūst sports, svešvalodas, Latvijas un pasaules vēsture, informātika, matemātika, dabas zinības, mājturība.

Pēc saistošā stāstījuma skolēniem radās daudzi jautājumi. 4. b klases skolnieks Rainers Maskalāns taujāja par karavīru darbību militāro misiju laikā. Šīs pašas klases skolnieks Kristaps Markevičus viesim stāstīja, ka kopā ar tēti interesējas par darbošanos jaunsargu organizācijā. Skolēnu klases audzinātāja Vija Vīgupa uzsvēra, ka šādas audzināšanas stundas ir ļoti vērtīgas, jo paplašina bērnu redzesloku un ieinteresē viņus karjeras izvēlē.

Vidusskolniekiem karjeras mērķi jau daudz skaidrāki, tāpēc viņu uzdotie jautājumi bija konkrētāki. 12. a klases skolnieks Valentīns Lavreckis uzdeva kaprālim jautājumus par iestājeksāmeniem Aizsardzības akadēmijā, jo vēlas kļūt par virsnieku. Šeit Valentīns uzzināja ļoti svarīgu niansi, lai varētu kļūt par virsnieku akadēmijā jāiestājas līdz divdesmit sešu gadu vecumam. Šīs pašas klases skolēns Artūrs Škavronskis interesējās par fiziskās sagatavotības normām, kuras nepieciešamas nākamajam karavīram.

Direktores stunda un saruna ar kaprāli Raimondu Savicki atgādināja skolēniem par to, ka mūsu dzimtene Latvija patiešām ir jauka un droša vieta zem saules. To nedrīkstam aizmirst! To nedrīkstam nenovērtēt! Par to nomodā ir Latvijas karavīri. Par to nomodā jābūt ikkatram no mums.

Bauskas 2. vidusskolas direktore, skolnieki, skolas kolektīvs pateicas Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem par sniegto iespēju un sadarbību skolēnu patriotiskajā audzināšanā!

 

Bauskā

2013. gada 4. septembrī

Sagatavoja Bauskas 2. vidusskolas skolotāja Daina Burceva