Informācija par ēdināšanu

Aktualitātes: 2012. gada 22. augusts

Labdien!

Informējam, ka:

  • No 2012.gada 3.septembra 1.-4.klašu skolēniem ir piešķirtas brīvpusdienas (1.klašu skolēniem- Valsts finansējums, 2.-4.klašu skolēniem – Bauskas novada domes finansējums(2012.gada 26.jūlija Bauskas novada domes sēdes lēmums prot.Nr.13, 7.p.)).
  • Bauskas 2.vidusskolas skolēni siltas pusdienas varēs saņemt no 2012.gada 3.septembra. Maksa par pusdienām Ls 1.00.
  • Arī 2012./2013.mācību gadā skolā ēdināšanu nodrošinās z/s Strīķeri.
  • Darbosies bufete.
Ar cieņu,
Bauskas 2.vidusskolas
direktore    V.Grigorjeva