Informācija par PĀRTIKAS KARTĒM

Aktualitātes: 2020. gada 13. novembris

Bauskas 2.vidusskolas 7.-12.klašu izglītojamo likumiskie pārstāvji aicināti saņemt Bauskas novada PĀRTIKAS KARTES!

Lai nenotiktu drūzmēšanās un savstarpējais kontakts

*7.-9.klašu izglītojamo likumiskie pārstāvji PĀRTIKAS KARTES aicināti saņemt 2020.gada 16.novembrī no plkst.11.00 līdz 18.00

*10.-12.klašu izglītojamo likumiskie pārstāvji, PĀRTIKAS KARTES aicināti saņemt 2020.gada 17.novembrī no plkst. 9.00 līdz 16.00

Aicinām saņemot pārtikas karti skolā, izmantot mutes un deguna aizsegus!

*2020.gada 2.novembrī Bauskas novada domes deputāti pieņēma lēmumu „Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā”. Lēmums paredz, ka Bauskas novadā deklarētiem izglītojamajiem 7. – 12.klašu posmā, kas izglītību iegūst kādā no Bauskas novada izglītības iestādēm un šobrīd mācās attālināti, jānodrošina pārtikas kartes par periodu no 26.oktobra līdz 6.decembrim. Karšu izmantošana – no 2020.gada 16.novembra līdz 4.decembrim! Karšu saņemšanas kārtība: https://www.bauska.lv/lv/jaunumi/iepazisties-ar-partikas-karsu-sanemsanas-kartibu-8065?fbclid=IwAR3xJ0jFv6ixbzZy_1fMkKLpbkfolfZ04PVr7wO4tnUPo4yHz7L1jlDMDYg