Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Aktualitātes: 2012. gada 20. marts

Cien., topošo pirmklasnieku vecāki!

Skat.nodarbību grafiku:

18.aprīlī

no plkst.13.00-14.00

25.aprīlī

no plkst.13.00-14.00

9.maijā

no plkst.13.00-14.00

16.maijā

no plkst.13.00-14.00