Iznācis skolas avīzes JANVĀRA numurs.

Aktualitātes: 2016. gada 8. februāris