Jaunajā mācību gadā- jaunas karjeras iespējas

Aktualitātes: 2020. gada 16. septembris

Projekta nr.8.3.5.0./16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ‘ ietvaros  Bauskas 2.vidusskolas 7.-12.klašu skolēniem ir iespēja saņemt pedagoga -karjeras konsultanta individuālās konsultācijas.

Ko skolēns var iegūt no konsultācijām?

  • Labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas, vērtības
  • Padziļināt izpratni par karjeras izvēli
  • Iegūt lielāku skaidrību par rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē
  • Gūt atbalstu studiju vai karjeras lēmumu pieņemšanā
  • Uzzināt, kur meklēt informāciju par studiju iespējām, jauniešu un skolēnu darba iespējām
  • Palīdzību CV un motivācijas vēstules izveidē

Skolēni individuālās konsultācijas var saņemt 304. kabinetā, kā arī  Karjeras izglītības centrā 2-21. kabinetā (iepriekš piesakoties).

Pedagogs-karjeras konsultants Mārīte Aleksandrova.