Kā mums gāja projektu nedēļā “STEM MĀCĪBU PRIEKŠMETI- ZELTA ATSLĒDZIŅA VEIKSMĪGAI KARJERAI”

Aktualitātes: 2019. gada 30. aprīlis

Projektu nedēļā skolēniem tika piedāvāta iespēja apmeklēt vairākus uzņēmumus Bauskas novadā un uzaicināt uz klasi dažādu profesiju pārstāvjus. Skolēni ne tikai klausījās un vēroja, bet arī paši iesaistījās praktiskās nodarbībās.

Otrdien, trešdien un ceturtdien trešās un ceturtās klases skolēni devās uz „Bauskas alu”, lai izzinātu kādu produkciju ražo šajā uzņēmumā un kādi profesijas pārstāvji  strādā ražotnē. Lai arī ceļš uz uzņēmumu bija tāls, visus lutināja saules siltums un skaistais laiks.

Divas dienas datorklasē bija dzirdamas 1.-4. klašuskolēnu sajūsma par „Virtuālo planetāriju”. Skolēni neparastā veidā ceļoja pa galaktiku un iepazinās ar vulkānu izvirdumu. Tehnaloģijas pārsteidza mazos skolēnus un visi pēc nodarbības izgāja pārsteigi un iedvesmoti pētīt kosmosu un visumu. Mācīties kļūst arvien interesantāk.

Ar konditora profesiju bija iespēja iepazīties pirmo un otro klašu skolēniem, jo viņi devās uz saldumu ražotni „Poļa nams”. Visus sagaidīja ražotnes īpašniece, pēc profesijas sākumskolas skolotāja, un pastāstīja, kā veidoja pati savu uzņēmumu.

Ražotnē visa produkcija tiek gatavota tikai ar rokām, roboti šeit neaizvieto cilvēku darbu, jo smilšu mīkla padodas tikai cilvēku rokām. Dienā tiek izcepti aptuveni 400 riekstiņi.

Skolēni tika iesaistīti ražotnes darbā pie gatavās produkcijas fasēšanas. Visi iesaistījās labprātīgi, bet ātri vien saprata, ka arī šis nemaz nav tik vienkāršs darbs. Visur nepieciešama pacietība. Mājupceļš bija īpaši jauks, jo visus priecēja siltais laiks un dabas mošanās. Bija ko vērot gan koku mazās lapiņas, gan pavasara ziedi un skanīgie putni bija dzirdami visur.

2.-4.klašu skolēni iepazīties ar vetārsta profesiju varēja klīnikā „Līga-vet”. Klīnikā skolēnus sagaidīja ne tikai vetārste Līga, bet arī dzīvnieciņi, kuriem bija nepieciešama ārsta palīdzība. 2.a klases skolēni vēroja, kā mazajam sunītim tika veikta apskate un nogriezti nadziņi, bet vilku aitas suns saņēma profilaktisko poti. Klīnikā mājo mazsdzīvnieciņš, kuru pamanīja visi, bet sugu nosaukt prata tikai Renāte: „Tā ir degū pele”. Klīnikā tai ir tagad mājas, jo saimniece no dzīvnieciņa atteicās aso zobu dēļ. Vetārstes profesija nav viegla, daktere tieca, ja sunītis smaida, tas nav uz labu – kodīs”. Par vetārsti jāmācās 6 gadi.

Vairākās klasēs viesojās uzaicinātie vecāki.

4.b klasē viesojās Elizabetes mamma, kura stāstīja par arhitekta profesiju. Mamma stāstīja par zināšanām, kuras nepieciešamas šajā profesijā un iesaistīja skolēnus pašiem veidot savu sapņu istabu. Cik gan dažādi ir skolēnu sapņi!

3.b klasē un 2.b klasē viesojās policiste – Iveta Putrane, kura skolēniem pastāstīja par policista ikdienas darbu un nepieciešamajām rakstura īpašībām.

2.c klases skolēni iepazina profesijas, kurās vēlētos strādāt nākotnē. Noskaidroja, kādas zināšanas būs nepieciešamas un kas jau jāapgūst skolas gados. 2.bklases skolēni iejutās paši konditora profesijas lomā un izgaršoja savu veikumu. Skolēni strādāja grupās un katra grupiņa izveidoja savu kūku. Tik garšīga kūka vēl nebija ēst!

Projektu nedēļas laikā skolēni guva atziņu, ka katrai profesijai ir nepieciešama pacietība, disciplinētība, gribasspēks un mīlestība uz darbu. Visas šīs īpašības var apgūt jau skolā mācoties.

Informāciju apkopoja Inga Golovčanska