Karjeras izglītības atbalsta pasākums “Ķīmijas un fizikas nozīme mūsdienās”.

Aktualitātes: 2018. gada 15. novembris

Karjeras nedēļas noslēgumā, 12.oktobrī, Bauskas 2.vidusskolā viesojās SIA „Zinātnes zona”pārstāvji, kuri ļoti interesantā un aizraujošā veidā pastāstīja par eksakto priekšmetu, ķīmijas un fizikas, nozīmi mūsdienās.

5.-6. klašu skolēni tika iesaistīti praktiskā nodarbībā, kur varēja redzēt, kā veidojas „coca-cola”, kādus specefektus izmanto radošo jomu pārstāvji utt. Neapšaubāmi, ķīmijas un fizikas zināšanas ir ļoti noderīgas, lai ikdienā nepieļautu arī dažādus pārpratumus ar sadzīvē lietojamām vielām, piemēram , pārtikas etiķi un dzeramo sodu. Skolēni tika aicināti līdzdarboties, lai iejustos pasākuma vadītāju lomā, demonstrējot neredzētus atklājumus. Skolēni izrādīja īpaši lielu aktivitāti un velmi līdzdarboties.

Bauskas 2.vidusskolas PKK: Mārīte Aleksandrova un Inga Golovčanska