KARJERAS VEIDOŠANAS ASPEKTI dabaszinību cikla mācību priekšmetos Bauskas 2. vidusskolā

Aktualitātes: 2017. gada 20. janvāris

Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process; tā ir cilvēka virzība visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā. Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiski nosacījumi:

  • lai profesija būtu interesanta un saistoša,
  • lai profesija atbilstu spējām,
  • lai varētu atrast darbu šajā profesijā.

Tāpēc jau skolas solā ir jāiegūst skaidrība vai izvēlētais zināšanu apguves ceļš sakrīt ar interesēm, spējām  un atbilstošam pieprasījumam darba tirgū.

Bauskas 2. vidusskolas skolēniem katra mēneša pirmajā sestdienā ir iespēja piedalīties Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātes organizētajās jauno ķīmiķu skolas nodarbībās. Regulāri jauno ķīmiķu skolu apmeklē 12. klases  skolnieces Viviāna Soņi un Laura Pauloviča.

Nodarbībās LU dabaszinātņu centrā- Laura Paulovča un Viviāna Soņi

Nodarbībās LU dabaszinātņu centrā- Laura Paulovča un Viviāna Soņi

Aicinām pievienoties  arī citus, kuriem interesē ķīmija un kuri vēl nav veikuši savu karjeras izvēli. Varbūt, ka iegūtais jauno ķīmiķu skolā noderēs izvēlē par nākamo profesiju!

Interese par ķīmiju ir arī 10 a klases skolniecēm Samantai Bosakovai  Marikai Čehovičai un Ērikai Sudarkinai.

Nodarbībās LU dabaszinātņu centrā- Marika Čehoviča  un Samanta Bosakova

Nodarbībās LU dabaszinātņu centrā- Marika Čehoviča un Samanta Bosakova

Interesi par jauno ķīmiķu skolu izrāda arī astoto klašu skolēni.

Jauno ķīmiķu skolā 8 a klases skolēni Sergejs Salaks, Jurijs Salaks Artis Prauda

Jauno ķīmiķu skolā 8.a klases skolēni Sergejs Salaks, Jurijs Salaks, Artis Prauda

Nodarbībās 8.b klases skolēni Amanta Arbidāne, Krišjānis Ķikurs, Elānija Berlinska,  Elizabete Briede

Nodarbībās 8.b klases skolēni Amanta Arbidāne, Krišjānis Ķikurs, Elānija Berlinska, Elizabete Briede