Ķīmiķu radošās darbnīcas un konkurss Rīgas Tehniskajā universitātē 2015.gada 14.novembrī.

Aktualitātes: 2015. gada 16. novembris

Dabaszinību mācību cikla priekšmetu apguvei skolās, ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī, tiek pievērsta arvien lielāka vērība. Iespēju pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas dabaszinībās piedāvā arī Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Pateicoties Bauskas Novada domes atvēlētajam finansējumam, skolēniem, kuriem ir interese par padziļinātu ķīmijas un bioloģijas apguvi, ir dota iespēja vienu reizi mēnesī piedalīties jauno ķīmiķu un biologu skolas nodarbībās LU jaunajā Dabaszinību centrā. No Bauskas 2. vidusskolas šādu iespēju izmanto desmit 8-12 klašu jaunieši.

Arī Rīgas Tehniskā universitāte dod iespēju jauniešiem jau no 6. klases iesaistīties Tehniskās Jaunrades dienās, kuru ietvaros darbojas radošās darbnīcas fizikā un ķīmijā. Šogad uz radošajām darbnīcām un jauno ķīmiķu konkursu devās Bauskas 2. vidusskolas 8. un 9. klašu skolēni. Izvēlētās darbnīcas bija „Miniķīmija „ un „Sudraba spoguļi”. Ķīmiķu konkursā 1. vietu izcīnīja 9.b klases skolēns Adrians Aļijevs, otrajā vietā Dace Antonova no 8.b klases, bet trešajā vietā Katrīna Ļizaņeca no 9.bklases, atzinība 8.b klases skolniecei Katrīnai Baļukai.

Piedaloties ar ķīmiju un bioloģiju saistītās aktivitātēs ārpus mācību stundām LU un RTU jaunieši, ne tikai pārliecinās par savu erudīciju un zināšanu līmeni, bet arī iepazīst minēto augstskolu mācību vidi, iepazīstas ar studentiem un pasniedzējiem, kuri vada nodarbības un konkursus. Tas ir vērā ņemas devums jauniešu karjeras izvēlei turpmākajai dzīvei.

Ķīmijas skolotāja Anita Zibola

IMG_2155

  Dace Antonova, Adrians Aļijevs, Katrīna Lizaņeca, Katrīna Baļuka

IMG_2152

8a, 8b, 9a, un 9.b klases skolēni pēc ķīmijas konkursa un nodarbībām RTU.