Latvijas Universitātes Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētki

Aktualitātes: 2015. gada 19. oktobris

Šā gada 3. oktobrī mūsu skolas komanda piedalījās Latvijas Universitātes rīkotajos Jauno dabaszinātnieku un matemātiķu skolu svētkos. Skolēniem bija dota lieliska iespēja iepazīties ar jaunā LU Dabaszinātņu centra modernajām telpām, zinošiem jauniešiem un interesantu dabaszinātņu pasniegšanas veidu.

Kopā ar citu skolu jauniešiem bija iespēja piedalīties sešu dažādu dabaszinātņu priekšmetu nodarbībās – matemātikas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas, ģeogrāfijas un vides zinātņu. Augstskolu mācībspēki piedāvāja saistošas un interesantas nodarbības.

Kevins Berlinskis atzīst, ka dabaszinātņu nodarbībās bija iespēja praktiski pielietot savas zināšanas, savukārt, matemātikas nodarbībās bija jāpielieto loģiskā spriestspēja, lai viss izdotos! Amandai Bernhardei saistoši likās pasniegta fizika un ķīmija, kur bija dota iespēja dedzināt dzelzs vati un veidot savu ķīmiķu dārzu. Savukārt, Alisei Lapsai un Sintijai Cielavai vissaistošāk šķita iespēja darboties ar mikroskopiem un apskatīt dažādus kukaiņu un augu preparātus.

Lai attīstītu skolā iegūtās zināšanas un prasmes, mūsu skolas jaunieši turpinās apmeklēt Jauno ķīmiķu  un Jauno biologu skolu nodarbības LU Dabaszinātņu centrā.

               Bioloģijas skolotāja Lāsma Krastiņa