Lekcija par politisko organizāciju finansēšanas kontroli

Aktualitātes: 2012. gada 12. novembris
Sagaidot KNAB 10 gadu pastāvēšanas jubileju, tās darbinieki ir uzsākuši lekciju ciklu jauniešu vidū par pilsoniskās pārliecības veidošanu.

2012.gada 9.novembrī šo iespēju noklausīties izglītojošu lekciju par politisko organizāciju finansēšanas kontroli, izmantoja Bauskas 2.vidusskolas 12.klašu skolēni.

Skolā ieradās 1994. gada skolas absolvente Karīna Poļanska – KNAB Politisko organizāciju finansēšanas nodaļas kontroles galvenā speciāliste un Arita Vīksna – korupcijas novēršanas kontroles galvenā speciāliste, lai pastāstītu par savu karjeras ceļu līdz darbam KNAB iestādē un par nepieciešamo zināšanu apjomu, kāds ir jāapgūst, lai strādātu minētajā iestādē un veidotu priekšstatu par KNAB darba galvenajiem virzieniem.

Lekcijas sākumā skolēni izpildīja testu par korupcijas iespējām skolas sadzīvē. Izvērtās plaša diskusija par to , kādi mēs esam, kā arī par godīguma un krāpšanas tiesiskajiem aspektiem.

Lekcijas beigās skolēni piedalījās viktorīnā par jautājumiem, kas saistīti var KNAB darbu un saņēma piemiņas žetonus.

Skolas direktore, vēstures un politikas skolotāja Vera Grigorjeva un 12.klašu skolēni ir pateicīgi KNAB politisko organizāciju finansēšanas kontroles galvenajai speciālistei Karīna Poļanskai par iespēju mācību stundas papildināt ar reāliem faktiem un situāciju analīzi par korupcijas novēršanas darbu Latvijā.

Skolotāja A.Zibola