LOK projekts „Sporto visa klase”

Aktualitātes: 2019. gada 14. oktobris

2018./2019.m.g. mūsu skolas 2.a un 3.a klases skolēni ar sporta skolotāju E. Simanovičs un klases audzinātājām J.Šmiti un J. Mozgovaju iesaistījās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā „Sporto visa klase”, kuras mērķis ir uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo sagatavotību un motivēt viņus nodarboties ar sportu. Izvērtējot fizisko aktivitāšu nepieciešamību skolēniem, šogad projektā iesaistījās vēl 2.a, 2.b, 3.a klases skolēni ar sporta skolotājiem A.Grigorjevu un J.Vederņikovu. Ļoti ceram, ka regulārās sporta nodarbības saliedēs klašu kolektīvus un ieinteresēs skolēnus nodarboties ar dažādām fiziskām aktivitātēm. 1. novembrī uz projekta atklāšanas pasākumu Rīgā „Sporta Arēnā” dosies piecas klases.