Mācies projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros

Aktualitātes: 2018. gada 16. oktobris

Bauskas 2. vidusskolas skolēni uzsākuši apmeklēt „Jauno ķīmiķu” skolu, kura darbojas vienu reizi mēnesī LATVIJA VALSTS UNIVERSĪTĀTES ķīmijas fakultātē.   Pirmajā nodarbībā bija daudz interesentu no 8.a un 8.b klases. Attēlos redzami mūsu skolas jaunieši, demonstrējot ķīmijas eksperimentus pārējiem ķīmijas skolas apmeklētājiem.

Eksperimentē Dāvis Roziņš no 8.a klases

Jēkabs Ķikurs 8.b un Ņikita Ņikitins 8.a eksperimenta laikā

Nākošā „Jauno ķīmiķu” skola notiks 3. novembrī.  Aicinu piedalīties arī citus dalībniekus.

skolotāja Anita Zibola