Mainies uz augšu, Latvija!

Aktualitātes: 2011. gada 16. novembris

Latvijas svētku nedēļai sākoties un turpinoties, vidusskolas audzēkņi vēroja mākslas filmu ,,Rīgas sargi”, rakstīja vēstules savai tēvzemei, piedalījās novada rīkotajos pasākumos, skolas svētku koncertā. Šeit ir apkopotas domas, kas Latvijai darāms, lai tā mainītos uz augšu. Mūsu vidusskolēni domā tā…

,,Ir tik patīkami pamosties no rītiem tur, kur tevi gaida un mīl, savās mājās-Latvijā.

Dažu brīdi šķiet, ka saule nekur citur košāk neuzspīd kā Latvijā, ka tieši šeit putnu dziesmas ir visskanīgākās, ka tieši šeit mēs varam justies brīvi un pasargāti, atbalstot otru un palīdzot viens otram.

Manuprāt, tā lielākā laimes atslēga ir meklējama mūsos pašos. Ja mēs spēsim saskatīt visas sirsnīgās un patīkamās lietas, tad arī mūsu Latvija kļūs gaišāka un tā mainīsies pozitīvi. Viss ir atkarīgs no mūsu domām, sapratnes un darbiem. Tikai ar darbiem mēs spēsim Latviju mainīt un celt augstāk. Tā mēs īpaši sev varam pierādīt, ka esam stipra un vienota tauta.

Visbiežāk tieši 18.novembra svētki (Latvijas dzimšanas diena) liek sajust sirdī patriotismu un vēlmi aizstāvēt savu valsti. Sarkanbaltsarkanais karogs…Mūsu himna, vārdi, dziesmas…Es uzskatu, ka mēs, latvieši, varam justies īpaši, un mums noteikti ir ar ko lepoties.

Tā ir sajūta, kas vieno mūs ne tikai kā personības, bet arī kā vienas burvīgas un patiesas valsts iedzīvotājus.”

Kristīne Z. 10.b klasē

,,Lai mūsu valsts mainītos uz augšu, vajadzētu jauniešiem dot iespēju mācīties bez maksas, lai augstskolu studentiem nebūtu jāmaksā tās lielās summas. Nevajadzētu pensionāriem atņemt iztikas līdzekļus, jo veciem cilvēkiem arī ir jādzīvo cilvēcīgi.”

Rūta Anna K. 10.b klasē

,,Mēs varētu izstrādāt jaunus projektus par labu ģimenēm, bērniem, pensionāriem. Vēl varam sakopt dabu, vidi sev apkārt. Mēs vienkārši varam būt vienoti un pavadīt laiku kopā kādos pasākumos, svētkos.”

Aina B. 10.b klasē

,,Latvijai vajadzētu kļūt stabilākai politiskā jomā, un tad noteikti mūsu tauta būtu vienota un pašpārliecināta par savu tēvzemi.”

Laura P. 12.b klasē

,,Arī tas, ka mēs atceramies savas valsts svētkus, ir skaisti, jo, piedaloties tajos, mēs varam just, ka esam savas valsts patrioti.”

Ieva P. 10.b klasē

,,Latvijai vajag vairāk padomāt par cilvēkiem, kāpēc viņi aizbrauc no savas dzimtenes. Viņi meklēs sev drošāku un stabilāku nākotni, tā, lai viņu bērniem būtu viss. Latvijai vajadzētu padomāt pat izglītības izaugsmi, jo tā ir ļoti svarīga mūsdienās.”

Viktorija G. 12.b klasē

,Es novēlu, lai Latvija ir valsts, kurā ikkatrs varētu dzīvot laimīgi un lai Latvija sāktu rūpēties par savu lielāko dārgumu-cilvēkiem. Vēlos, lai Latvijā uzlabotos labklājība, mainītos likumi, lai cilvēkiem dzīve kļūtu vieglāka.”

Deniss S. 12.b klasē

,Lai Latvija mainītos, pirmkārt, jāstabilizē ekonomika, otrkārt, jāmaina politiskā attieksme.”

Arturs V. 12.b klasē

,,Valsts attīstība ir atkarīga no valsts budžeta, tādēļ, lai Latvija mainītos, jāizmaina ekonomika.”

Romāns M. 12.b klasē

,,Lai Latvija mainītos, sākumā politiķiem ir jāmaina attieksme, viņi nepilda savus pienākumus. Sola, bet neizpilda. Cilvēkiem ir jākļūst patriotiskākiem, jācenšas ticēt savai valstij.”

Edmunds R. 12.b klasē

,,Latvijā vajadzētu uzlabot labklājību, sociālo un ekonomikas sfēru. Jāattīsta uzņēmējdarbība, jāievieš jaunas darba vietas un jāpalielina sadarbība ar kaimiņvalstīm, lai grūtos brīžos būtu, kur ņemt atbalstu.”

Sarmīte K. 12.c klasē

,,Latvijai būtu jāceļas uz augšu tā, ka latviešu tautai vajadzētu mēģināt ražot savu produkciju, lai celtu mūsu tautu Eiropas un pasaules līmenī. Vajag paļauties uz saviem spēkiem, nevis gaidīt, kad citi izdarīs mūsu vietā. Vairāk jāatbalsta vienam otru un valstij jāatbalsta trūcīgos iedzīvotājus, skolēnus.”

Kristiāna B. 12.c klasē

,,Es vēlētos, lai Latvija ziedētu ar skaistajiem dabas skatiem un smaidošiem cilvēkiem. Uzskatu, ka ar smaidu var paveikt visu.”

Gunita K. 12.c klasē

,,Visvairāk ir jāmainās tiem 100 cilvēkiem, kuri atbild par to, vai Latvija mainīsies uz augšu vai leju. Viņiem jābeidz domāt par sevi , jābeidz zagt, nauda pieder visai Latvijai. Ja tā nauda tiktu izlietota valsts vajadzībām, tad viss tagad būtu citādāk. Ir jāveido vairāk darba vietu.”

Kaspars M. 12.c klasē

,,Tauta ir tā, kas veido valdību, valdība ir tā, kas veido valsti, valsts labklājība mainīsies, ja mainīsies tautas attieksme pret sevi.”

Kristians M. 12.c klasē

***Uz augšu tev lemts ir iet,Zelta vārdus par Latviju siet.

Dod spēku latvietim,

Lai godā tas dzimteni savu!

Pasaule šī plaša gana,

Bet Latvija tik viena mana.

Jo cerību un sapni man dod

Tur, kur nelaime bēdu rod.

Lai neiznīcināms gars,

Un tēvzemes cienīgs spars.

Lai Latvijas nākotne gaiša top

Un nelaimē cerību rod!

Linda N. 12.b klasē

Skolēnu darbus apkopoja latviešu valodas skolotāja Ruta Dābola