Mārtiņdienas gadatirgus

Aktualitātes: 2011. gada 7. novembris

Mārtiņam pilns stallītis

sirmu, bēru kumeliņu.

Es tev lūdzu, Mārtiņbrāl,

dod man vienu ceļa zirgu.

2011.gada 10.novembrī

Bauskas 2.vidusskolas foajē notiks

Mārtiņdienas gadatirgus.