Noslēdzies Bauskas novada konkurss “Gada skolotājs”

Aktualitātes: 2010. gada 22. novembris

 Pārsteigums, gandarījums un arī lepnums staroja vairāk nekā 30 Bauskas novada pedagogu sejās, piedaloties konkursa «Gada skolotājs» noslēguma pasākumā.

Īslīces kultūras namā 13. novembrī viņi pa simbolisku gaismas ceļu, staltu puišu un krāšņi tērptu meiteņu pavadīti, nāca saņemt Atzinības rakstus.

Seši pedagogi, arī izglītības iestāžu vadītāji 13. novembrī saņēma Bauskas novada domes Atzinības rakstus. Viņus īpašā komisijā noskaidroja, izvērtējot vairāk nekā 30 pieteiktos kandidātus.  

Kandidātus konkursam «Gada skolotājs» bija pieteikušas visas novada vispārizglītojošās mācību iestādes, pirmsskolas izglītības iestādes, arī profesionālās ievirzes skolas. 

Bauskas novada konkursam «Gada skolotājs» kandidātus varēja pieteikt sešās nominācijās. Visvairāk pretendentu – septiņi – bija titulam «Gada skolotājs sākumskolā». Seši kandidāti bija uz pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās un interešu izglītības labākā pedagoga nosaukumu. Labākā titulam izvirzīti arī četri labākie mācību iestāžu vadītāji, kā arī trīs vidusskolu pedagogi. 

Konkursam izvirzītie kandidāti no Bauskas 2.vidusskolas: 

«Gada skolotājs sākumskolā»
Larisa Čehoviča 

«Gada skolotājs pamatskolā»
Svetlana Jurčenoka 

«Gada skolotājs vidusskolā»
Anita Zibola  

 Apsveicam!!!