Projekts “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”

Aktualitātes: 2023. gada 20. februāris

Janvārī Bauskas 2. vidusskolā IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” skolas projekta komanda novadīja pedagoģisko sēdi pedagogiem , lai iepazīstinātu ar projekta programmu, kā īstenot mācību saturu stundās un audzināšanas darbā, kas ietver cilvēktiesību tematiku, kā arī iesaistīja pedagogus praktiskās nodarbībās.

Februārī mūsu skolas 9. un 12. klašu audzēkņi piedalījās nodarbībās projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē”. Stundās tika aktualizēti cilvēktiesību ievērošanas aspekti gan Latvijā, gan citviet pasaulē, diskutējām par Kataru – valsti, kurā risinājās Pasaules kausa izcīna futbolā un kurā ir ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi. Pārrunājām – kā atpazīt cilvēktiesību pārkāpumus un kā rīkoties cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā.