Sākas jaunais mācību gads

Aktualitātes: 2012. gada 3. septembris

Šodien skolās sākas jauns mācību gads

Kristaps Ābelnieks 03.09.2012. “Bauskas Dzīve”

Vairākumā skolu Zinību diena ir šodien, 3. septembrī. Tomēr Bauskas sākumskolā un Bauskas 2. vidusskolā mācību gada atklāšanas svinībām bija izraudzīta sestdiena, 1. septembris. 2. vidusskolas kolektīvs vēlējies, lai tie būtu svētki visiem un pulcinātu ne tikai dienas, bet arī vakara un neklātienes grupu audzēkņus, arī vairākumam vecāku šī diena ir brīvāka.

Noklausījušies koncertu un skolas darbinieku uzrunas, 1. septembrī Bauskas 2. vidusskolas pirmklasnieki, 12. klašu jauniešu pavadīti, devās uz savu pirmo klases stundu.

«Bauskas Dzīve» apmeklēja 1.b klasi. Klases audzinātāja Pārsla Akmeņlauka 18 mazos ķiparus uzrunāja tā, it kā kopā ar viņiem būtu aizvadījusi mācību gadu. Lielāko daļu skolēnu audzinātāja iepazina pavasarī, kad nedēļu ritēja sagatavošanas nodarbības. Lai gan pagājis īss laiks, bērni, viņasprāt, ir krietni paaugušies.

Pārmaiņas vērojamas arī iepriekš iepazītajā klases telpā –, vasarā tā izremontēta. Visiem ir īpašs prieks par jaunajām tualetēm. Vēl kāda iepriecinoša ziņa – tāpat kā citviet Bauskas novadā, pirmo līdz ceturto klašu bērniem par pusdienām nebūs jāmaksā.

P. Akmeņlauka savus audzēkņus salīdzināja ar bitītēm, kas medus vietā ievāc zināšanas. Bitīte nevar iztikt bez mammas un ģimenes, kas sagatavo darbiņam. Bērniem tika izdalītas papīra bitītes, audzēkņi uz tām uzrakstīja savu vārdu un pēc tam pielīmēja pie klases durvīm. Vecāki uz ābola formas lapiņām savām atvasēm atstāja novēlējumus. Tie tika «iekārti» īpašā kokā. Arī nākamais uzdevums pirmklasniekiem bija radošs – kamēr audzinātāja runāja ar vecākiem par to, cikos jāierodas pēc bērniem un kādas lietas skolai vēl jāiegādājas, mazajiem ķipariem bija jāuzzīmē pašiem sevi.
1.b klases audzēknis Rihards «Bauskas Dzīvei» atklāja, ka uz skolu gribējis nākt, audzinātāja viņam patīkot. Īpašajā dienā kopā ar puisēnu bija omīte Marija Fokina. «Šo skolu izraudzījāmies tādēļ, ka tā ir blakus bērnudārzam «Zīlīte», kur Rihards mācījās,» atklāj ceraukstiete. Mazdēls vidusskolas telpas jau iepriekš nedaudz iepazinis, apmeklējot zobārstu.
Izglītības iestādes direktore Vera Grigorjeva informē, ka šogad mācības četrās pirmajās klasēs sāka 71 skolēns – vairāk, nekā cerēts. Divās desmitajās klasēs mācīsies 36 jaunieši, pēc direktores domām, tas ir labs rādītājs, skolotājiem būs viegli strādāt.
«Interesanta situācija izvērtās ar vidusskolas vakara un neklātienes grupu. Maijā varējām nokomplektēt divas klases, bet pēc Jāņiem situācija mainījās. Pa šo laiku daudzi aizbrauca prom no Latvijas. Nu mums ir tikai 21 pretendents, būs vienīgi neklātienes klase,» stāsta V. Grigorjeva.
Izglītojamo skaits skolā ir samazinājies, taču mācību iestādes vadība ir gatava cīnīties par katru audzēkni. Vasarā izstrādāta īpaša tālmācības programma, lai izglītošanos ar interneta starpniecību varētu turpināt no jebkuras valsts. Padomāts arī par tiem pieaugušajiem, kas dažādu iemeslu dēļ savulaik nav ieguvuši pamatizglītību. Viena 7. – 9. klašu grupa jau nokomplektēta.

UZZIŅAI

Bauskas 2. vidusskolā izglītojamo skaits ir samazinājies:
pērn mācījās 601 audzēknis, šogad ir 562 skolēni;
četrās pirmajās klasēs šoruden mācības sāka 71 skolēns.