Skolēnu eseju “Atkarības un atbildība, tās sekas” konkurss 7.-9.kl.skolēniem

Aktualitātes: 2011. gada 15. februāris

Bauskas 2. vidusskolā līdz 18. februārim notiek eseju konkurss
“Atkarības un atbildība, tās sekas”
projekta “Preventīvie pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē” aktivitātes “Drošības un tiesiskās izglītošanas pasākumu īstenošana skolās” ietvaros.

Eseju kritēriji: Konkursanti aicināti esejās paust savu attieksmi pret narkotiku izplatību Latvijā, vērtēt to, kā atkarība ietekmē narkotiku lietotāju un viņu līdzcilvēku dzīvi. Argumentēt tos iemeslus, kas un kāpēc mudina jauniešus apzināti sakropļot sevi un nolemt neatgriezeniskai iznīcībai, gan arī pretējo – kas pārliecina izvēlēties dzīvot.”Jo iespējas startā mums visiem ir līdzvērtīgas. Būsim ļoti priecīgi, ja atklāti dalīsieties ar mums savā pozitīvajā un negatīvajā pieredzē, idejās un novērojumos, un priekšlikumos situācijas uzlabošanai.”

7.-9.kl. skolēni savas esejas iesniedz  līdz 18. februārim (darbu apbalvošana 24.-25. februārī):

  • darba apjoms 1-2 A4 lapas;
  • datorrakstā, burtu lielums 12 pt;
  • eseju raksta individuāli, darbam jāpievieno darba autora vārds, uzvārds, vecums, skola, klase.

Vērtēšanas kritēriji:

  1. radoša pieeja tēmai;
  2. pamatots un argumentēts viedoklis.