Skolotāju savstarpējā sadarbība projektā ”atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Aktualitātes: 2019. gada 25. janvāris

Pirmais mācību pusgads 8.a klasē ķīmijā noslēdzās ar atklāto stundu, kurā tika pabeigta projekta temata  „No kā sastāv vielas” aprobācija.

Stundu vadīja ķīmijas skolotāja Anita Zibola un matemātikas skolotāja Rita Skorodihina.

STUNDASPROBLĒMSITUĀCIJA bija: kāpēc 2 grami sēra un 2 grami dzelzs sverglāzītē aizņemdažādu tilpumu. Stundā lietpratība izpaudās laboratorijas darba procesā. Darbāiegūtais rezultāts bija par pamatu matemātisko formulu prognozēšanai, laiiegūtu vēlamo rezultātu.

Sagatavoja: A.Zibola