Turpinās uzņemšana Bauskas 2.vidusskolā 1. klasē 2019./2020. mācību gadam

Aktualitātes: 2019. gada 11. marts

Dokumentu iesniegšana skolas kancelejā darba dienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 15.00

Iestājoties skolā, vecāki vai bērna likumiskais pārstāvis uzrāda:

* personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);

* bērna dzimšanas apliecību.