Vecākiem par e-klasi

Aktualitātes: 2012. gada 11. jūlijs

Cienījamie vecāki!

 • Darām Jums zināmu, ka Bauskas 2.vidusskolā ļoti veiksmīgi jau 4 gadu garumā darbojas projekts E-klase.
 • Pateicoties e-klases sistēmai, visi pedagogi strādā ar e-žurnālu.
 • Tas dod iespēju Jums, cienījamie vecāki, katru dienu sekot sava bērna mācību gaitām –
  • vērtējumiem,
  • skolas apmeklējumam,
  • uzvedībai,
  • uzdotajiem mājas darbiem,
  • citām ar skolu saistītajām aktivitātēm.
 • Kļūstot par skolas vecākiem, jūs automātiski kļūstat par e-klases lietotājiem!
 • Tas ir bezmaksas pakalpojums!
 • Lai reģistrētos ir nepieciešams tikai Jūsu mobilā tālruņa numurs.www.e-klase.lv

Ar cieņu,

e-klases administratore

Natālija Pavlova