Vides kampaņa skolēniem

Aktualitātes: 2012. gada 10. oktobris

2012.gada 16.oktobrī tiks organizēta Vides kampaņa skolēniem „Mūsu upe – Lielupe”.

Lai paaugstinātu sabiedrības vides apziņu, zināšanas par ūdens resursu apsaimniekošanu un ūdens aizsardzības pasākumiem, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Kopēji ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā – GrandeRio” ietvaros tiks rīkota vides kampaņa skolēniem „Mūsu upe – Lielupe”. Tā notiks Mežotnes pamatskolā,  Mežotnes pagastā, Bauskas novadā.

Pasākuma mērķis – iepazīstināt skolēnus ar Lielupes baseinu, ūdens kvalitāti un rīcībām kā labāk izmantot ūdeni. Par Lielupes baseinu un ūdens kvalitāti stāstīs Baltijas Vides foruma speciālisti Dace Strigune, Kristīna Veidemane un Edgars Bojārs. Skolēni tiks iesaistīti arī praktisko uzdevumu veikšanā. Paredzēta iztīrītā upes posma un izveidotās dabas infrastruktūras apmeklēšana Mežotnē, pieredzes demonstrēšana un diskusijas par labākiem risinājumiem nākotnē.

Savu dalību jāpiesaka pa e-pastu jolanta.lauva@bauska.lv, jo dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pasākuma programma