Virtuāls ieskats augstskolās

Aktualitātes: 2021. gada 16. aprīlis

Mācību gads straujiem soļiem  tuvojas izskaņai, tādēļ Bauskas 2.vidusskolas 12.klašu skolēni aizvien vairāk aizdomājas  par turpmākās izglītības iegūšanu. Gads ir bijis saspringts, netradicionāls mācību vielas apguves ziņā, tomēr arī karjeras izvēles jautājumi aizvien ir aktuāli. Lai palīdzētu skolēniem izvēlēties nākamo mācību iestādi, skolēniem tiek organizētas tiešsaistes. 7.aprīlī  vidusskolēni virtuāli tikās ar Latvijas Universitātes pārstāvi, Medicīnas fakultātes 5.kursa studenti  Gintu Girgensoni, kura vienkāršā un saprotamā veidā iepazīstināja ar LU fakultātēm, iestājpārbaudījumiem, studiju maksu , budžeta vietām, dienesta viesnīcu iespējām  utt. Ginta vidusskolēnus uzmundrināja, aicināja nebaidīties no grūtībām, kuras noteikti būs jāpārvar  pirmajā studiju gadā. Pastāstīja arī par savu karjeras ceļu, izvēloties ārsta profesiju. Mūsu vidusskolēni tiešsaisti apmeklēja kuplā skaitā. Tas priecē, tātad jaunieši nopietni interesējas par turpmākās izglītības ieguvi.

13.aprīlī mūsu vidusskolēni pieslēdzās Rīgas Tehniskās universitātes tiešsaistei, kur tās pārstāvis Aigars Asmis pastāstīja  par izglītības turpināšanas iespējām šajā augstskolā. Jaunieši tiešsaistes laikā aktīvi uzdeva jautājumus un izteica priekšlikumus studentu dzīves uzlabošanai.

Saņēmu pozitīvas atsauksmes no abu pasākumu vadītājiem par jauniešu atsaucību  un ieinteresētību.

Mārīte Aleksandrova, pedagogs- karjeras konsultants