Žetonvakara noskaņās

Aktualitātes: 2012. gada 24. februāris

Skolas pasākums žetonvakars jeb absolventu tikšanās ir laba mūsu skolas tradīcija. Arī šogad tas bija interesants un aizraujošs, jo īpaši 12.klašu skolēniem, nākamajiem abiturientiem un absolventiem, kuri rokrokā, svinīgi saposušies, ienāca zālē.

Saņēmuši piemiņas veltes, pēc direktores uzrunas, skolas himnas izpildīšanas 12.klašu dienas un neklātienes nodaļas audzēkņi rādīja savus sagatavotos priekšnesumus.

Uz absolventu tikšanos bija ieradušies 1987., 1982., 1992., 2002.gada absolventi. Viņi kopā ar bijušajām audzinātājām simboliski aizdedzināja sveces. Patīkama bija sirmo skolotāju un jau padzīvojušo audzēkņu tikšanās. Viņiem bija ko savā starpā pārrunāt.

Vēlāk sekoja absolventu ekskursija pa skolu un balle. Lielu paldies saku skolotājai Natālijai Matulēvičai, audzinātājiem un visiem pārējiem, kuri piedalījās žetonvakarā.

Oskars,

12.b klases skolnieks