Ziemassvētku pasākumi 22.12.2010.

Aktualitātes: 2010. gada 13. decembris

Ziemassvētku eglītes pa klašu grupām:

1.-4.kl. 1000– 1100
5.-7.kl. 1215– 1330
8.-12.kl. 1700– 2200

Pasākumu norises vieta – skolas aktu zāle.

 Atbildīgie – N.Matulēviča, J.Mozgovaja, S.Rumba, L.Dāvide, 1.-4.klašu audzinātāji ,

S.Jurčenoka, I.Vasiļkova, A.Latūne, R.Skorodihina,

I.Leitlante, I.Jabločkina, T.Kazačenoka, T.Cepurīte