Projekta “Kontakts” Bauskas 2.vidusskolā realizāciju

Aktualitātes: 2023. gada 12. oktobris

No 2023.gada 15.augusta līdz 10.novembrim Bauskas 2.vidusskolas vecāku biedrība “Iniciatīvu centrs” ar Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras un Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  atbalstu tiek īstenots projekts  “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts”, projekta mērķis- stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību un saliedēšanos. Bauskas 2.vidusskolas skolēnu pašpārvalde saņēma finansējumu savas idejas īstenošanai:

22.septembrī projekta ”KONTAKTS” (iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam) ietvaros notika skolēnu pašpārvaldes saliedēšanas pasākums Mangaļsalā ”Piedzīvojumu gars” ar uzdevumiem mežā. Pasākuma laikā veicamo uzdevumu mērķis bija kopīgi darbojoties saliedēt pašpārvaldes kolektīvu. Aktivitātes lika darboties visiem kopā un kopīgi sasniegt mērķi.

2.oktobrī projekta ”KONTAKTS” (iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam) ietvaros notika radoša darbnīca “Sviesta karamele”. Skolēni piedalījās uzņēmējas Ievas Ozolas meistarklasē ”izliekot” savas emocijas karameles gatavošanas procesā.

  10.oktobrī projekta ”KONTAKTS” ( iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam) ietvaros notika radoša darbnīca “Gusto”. Skolēni piedalījās uzņēmējas Andras Katkēvičas meistarklasē pielietojot ķīmijas zināšanas roku krēma gatavošanas procesā.

Projektā piedalās 1 pedagogs (direktores vietniece audzināšanas jomā Natālija Matulēviča), skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja 11.klases skolniece Viktorija Jermakova un skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. Projektu īstenošanas periods plānots no 2023.gada 15. augusta līdz 2023.gadam 10.novembrim.

Projekts “Kontakts” noteikti ir devis jaunus impulsus kopīgam darbam, saliedētībai jauniešu un administrācijas pārstāvju vidū, jo daudz jau tiek domāts un darīts kopā. Bauskas 2.vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir motivēta un gatava plānotā realizēšanā un jaunu ideju radīšanā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas

2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros