Ķīmijas nodarbības vasaras nometnē “Čaklās bitītes”.

Aktualitātes,Galerijas: 2019. gada 18. septembris

2019.gada 15. augustā  skolas erudītākie jaunie ķīmiķi pulcējas, lai vadītu ķīmijas darbnīcas nākamajiem pirmklasniekiem. Pasākums jauniešiem deva iespēju pierādīt iegūto zināšanu pielietošanu, pedagoģisko iemaņu veidošanā un karjeras ievirzē.

Darbnīca ‘’Kā dzelzi izvilkt no ūdens” – darbojas Dāvis Rimševics un Kristiāns Aleksejevs no 11.a klases
„Kā uzpildīt bireti” – ekspertes Ketija Jonikāne un Elānija Berlinska no 11.a klases

“Kā smiltis atdalīt no ūdens” – māca 9.b klases skolnieces Kate Privalova un Keita Privalova
“Kā nosvērt un pagatavot šķīdumus” – māca Amanta Arbidāne no 11.a klases
“Piensaimniecībā” – darbojas Krišjānis Ķikurs no 11.a klases
“Krāsu pasaulē ievada” – ievada Amanda Ābola un Arta Lukša no 11.a klases
“Kā nokrāsot ūdeni” – skolas 2019. gada absolventes un jaunās ķīmijas studentes Marika Cehoviča un Ērika Sudarkina
“Ar barības ķēdēm dabā spēlējas” – Annija Tija Berņikova no 11.a klases

Kadros nav iekļuvuši vielu uzbūves vērotāji mikroskopā ar vadītāju Samantu Viktoriju, Čiksti no 9.b klases.

Mazie pirmklasnieki saka paldies darbnīcu vadītājiem. Nodarbības bija fantastiskas, jo varēja darboties ar ierīcēm, kuras nav pieejamas ikdienas rotaļu un spēļu kastēs.