Skolēnu reģionālā zinātniskās pētniecības darbu konference Jelgavā

Aktualitātes: 2020. gada 25. februāris

28. februārī Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiks Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences posms -Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kas sāksies plkst.9.30 Jelgavas pilī (Lielā iela 2, Jelgava) ar konferences atklāšanu. 

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Tādēļ skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā un recenziju sagatavošanā jau februāra sākumā tika iesaistīti 46 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti visās konferencē pārstāvētajās zinātņu sekcijās un kas sniedza vērtējumu par darbiem.

Zemgales reģiona konferencei izvirzīti darbi sešās dažādās zinātņu nozarēs, kuri LLU mācībspēku vērtējumā irsaņēmuši vismaz 40 punktus, tādējādi 28. februārī skolēniem būs iespēja ziņotpar 184 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Konferences laikā tiks vērtēta arī skolēnu uzstāšanās, un tā būs iespēja iegūt papildus punktus kopējā vērtējumā. Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņems vismaz 80 punktus, tiks tālāk izvirzīti valsts konferencei un saņems tiesības iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU studiju programmās ārpus konkursa.

Triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir bijuši vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Šogad no Zemgales reģiona skolām visvairāk darbu tiks aizstāvēti sociālajās zinātnēs – 66 pētnieciskie darbi. Otra plašāk pārstāvētā ir Dabaszinātņu nozare, kurā aizstāvēs 48 darbus, bet Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē 37 darbus. Mazāk pārstāvētas – Medicīnasun veselības nozare ar 15 darbiem, Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozare ar 10 darbiem un Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozare, kurā tiks aizstāvēti 8 darbi.

Šī gada konkursā piedalās skolēnino 29 reģiona skolām. Vairāk darbu reģiona konkursam izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts Spīdolas ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola un Tukuma 2. vidusskola. Labāko vidū ir arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Elejas vidusskolas, Viesītes vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Skaistkalnes vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Augstkalnes vidusskolas, Bauskas 2.vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas,  Pļaviņu novada ģimnāzijas, Salas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas reģionālās vidusskolas un Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas. 

Konferences noslēgums norisināsies LLU Aulā plkst. 15.30 ar laureātu paziņošanu un sveikšanu.

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta”Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantuattīstībai” īstenošanu.