18.novembra svētku koncerts

Aktualitātes: 2010. gada 24. novembris

17. novembra  darba diena skolā beidzās ar svinīgo valsts 92.jubilejas pasākumu svinīgi uzpostajā un atjaunotajā skolas zālē. Valsts himna skanēja svinīgi un lepni.

Tika godināti tie, kas ar savu ieguldījumu stiprinājuši mūsu skolas tēlu. Direktore Vera Grigorjeva sveica un apbalvoja  Bauskas novada konkursa „Gada skolotājs” laureātus – skolotājas L.Čehoviču, S.Jurčenoku, A.Zibolu, projektu nedēļas un Mārtiņdienas konkursa dalībniekus dažādās nominācijās.

Svētki aizvadīti. Sākas jauns darba cēliens. Domās jau Adventes gaidas un 1.semestra noslēgums, Ziemassvētki.

Lai visiem darba spars un izturība!!!