18.novembris – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Aktualitātes: 2010. gada 16. novembris

Tu esi

Šo pašu svētāko
tu neaizmirsti:
vai celies debesīs
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku-
tu esi Latvija!

O.Vācietis

No vēstures…

Tikai vienu dienu pirms neatkarīgas Latvijas proklamēšanas izveidoja Tautas padomi. Šajā pašā dienā Tautas padome ievēlēja pirmo Latvijas Pagaidu valdību un pieņēma lēmumu, ka nākamajā 1918.gada 18.novembra dienā tiks sasaukta kārtējā Tautas padomes sēde Nacionālajā teātrī, lai proklamētu neatkarīgu Latviju. Latvijai liktenīgās dienas svinīgais brīdis sākās plkst.16.00, kad Nacionālajā teātrī uz skatuves jau bija sapulcējušies Tautas padomes locekļi. Svinīgo sēdi vadīja Gustavs Zemgals, jo Tautas padomes priekšsēdētājs Jānis Čakste nebija paspējis ierasties Rīgā. No sākuma sapulcē tiek nolasīts 1918.gada 17.novembra Tautas padomes sēdes protokols, pēc kura nolasīšanas, skaļiem aplausiem skanot, G. Zemgals paziņo, ka, pamatojoties uz notikušo vienošanās faktu, tagad uz Latvijas Tautas padomi pārgājusi suverēnā vara. Pēc tam vārds tiek dots pirmajam Latvijas Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim, kurš Pagaidu valdības vārdā pasludina par nodibinātu Latvijas valsti kā demokrātisku republiku. Kājās pieceļas Tautas padomes un prezidija locekļi un klātesošie pilsoņi. Atskan no Latvju operas dalībniekiem dziedāta Baumaņu Kārļa sacerētā tautas himna “Dievs, svētī Latviju”, kuru nodzied trīs reizes.G. Zemgals, Latvijas Tautas padomes sēdi slēdzot, vēršas pie visiem tautas dzīvajiem spēkiem ar uzaicinājumu nākt palīgā pie grūtā Latvijas izveidošanas darba. Vienīgā mūsu vēlēšanās – lai Latvijai saules mūžs. Lai dzīvo demokrātiskā Latvija! Lielā sajūsmā trīs reizes atkal nodzied “Dievs, svētī Latviju!”.  

Pasaules malā –
man nav žēl – lai aug, lai aug arī
tur ieviņai deviņi zari!
Un tomēr,
kad birst ābelei balti ziedi,
liec lāpstu zemē tepat, stādi iekšā tepat,
kur zirgu piesiet,
dzimtu kur piesiet, kur piesiet
dzimteni.


Imants Ziedonis 

 

“Turi Latviju ieslēgtu savā sirdī.  Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.  Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.”

Jānis Jaunsudrabiņš