Absolventu tikšanās vakars

Aktualitātes: 2013. gada 30. janvāris

Būsiet mīļi gaidīti

Bauskas 2. vidusskolas

Absolventu tikšanās vakarā

2. februārī plkst.17:00

skolas aktu zālē.

 

Bauskas 2.vidusskolas

direktore V.Grigorjeva ar kolektīvu.