Absolventu vakars_2011_

Aktualitātes: 2011. gada 24. janvāris
L.Kamara  

Pienāk laiks,

Un aizspurdz putnu bars;

Tici, skola, nezudīs ne stars!

Acīs taviem zvirbuļiem ikbrīd

Tālāk tava pirmā gaisma spīd.

Lai kur mēs arī ietu,

Lai kur mēs arī būtu,

Gaisma šī mums iedota

Uz mūžu.

 

 

 

Būsiet mīļi gaidīti

Bauskas 2. vidusskolas

Absolventu tikšanās vakarā

š.g. 05. februārī plkst.18:00

skolas aktu zālē.

 

Bauskas 2.vidusskolas direktore V.Grigorjeva ar kolektīvu