Aicina pieteikties darbam projektā

Bez tēmas: 2011. gada 22. augusts

Projekta „Iekļaujoša ģimene, bērnudārzs, skola un sabiedrība”, ko finansiāli atbalsta Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai, un kas darbojas Bauskas novadā no šā gada janvāra, vadības darba grupa aicina pieteikties 2011./2012.mācību gadā darbam projektā

speciālo pedagogu

uz nepilnu darba laiku, darba vieta – Bauskas 2.vidusskola.

Veicamie uzdevumi:

1.           Sniegt individuālas konsultācijas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.

2.            Izvērtēt skolēnu mācīšanās grūtības un ieteikt iespējamos palīdzības veidus.

3.           Sniegt konsultācijas skolēnu vecākiem un skolas pedagogiem.

4.           Piedalīties grupu supervīzijās.

Kvalifikācijas prasības:

1.      Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Speciālās izglītības skolotājs” vai augstākā pedagoģiskā izglītība un kursi speciālās pedagoģijas jomā.

2.      Vismaz 2 gadu speciālā pedagoga darba pieredze darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem un/vai bērniem ar īpašam vajadzībām.

Motivācijas vēstuli un Dzīves un darba gājumu (CV) lūdzam iesniegt Bauskas 2.vidusskolas  kancelejā, Dārza  ielā 9,  līdz 29.augusta  plkst.13:00 vai sūtīt uz zemāk minēto e-pastu.

Kontaktpersona Irēna Kalniņa ( tālr. 29467248 vai irena.kalnina@inbox.lv ).