Sadarbība ar vecākiem

Skola ir izzinājusi vecāku intereses un vajadzības pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai. Par aktuāliem skolas darba jautājumiem tiek uzaicināti uzstāties kvalificēti speciālisti medicīnas, integrācijas un sociālajos jautājumos.

Vecāku izglītošana notiek vecāku kopsapulcēs, klašu vecāku sapulcēs, ar jauno tehnoloģiju izmantošanu – īsziņa mobilajā telefonā, e-pasta vēstulīte, portāls www.e-klase.lv,  arī ar vecāku iesaistīšanu kopīgos pasākumos (ekskursijas, sporta sacensības) .

Vecāki tiek aicināti piedalīties dažādos projektos. Vecāki ar juridisko vai komercizglītību tiek aicināti izglītot citus vecākus, iesaistīties skolas aktualitāšu risināšanā.  Vecākiem ir nodrošināta iespēja darboties veselības grupās, izmantojot skolas sporta bāzi, arī trenažieru zāli.  Ir pieejamas veselīga dzīvesveida informatīvās sanāksmes, ko organizē dažādas sabiedriskas organizācijas.