Izdots skolēnu zīmējumu kalendārs 2011.g.

Aktualitātes: 2011. gada 21. janvāris

Pagājušā gada novembrī novada vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Natālija Matulēviča aicināja Bauskas un Rundāles novada skolēnus piedalīties Izglītības pārvaldes organizētajā zīmējumu konkursā „Kaķu kalendārs 2011”. Piedāvātais temats bērniem bija tik tuvs, ka tika saņemti 190 darbi. Tos rūpīgi izvērtēja žūrija. Katra mēneša ilustrēšanai tika izraudzīti 12 zīmējumi. Par veiksmīgo projektu priecājas gan skolēni, gan skolotāji.

Arī mūsu skolas skolēni piedalījās šajā konkursā un kļuva par tā laureātiem.

Bērnu zīmētie kaķi ir eksponēti izstādē Mākslas skolas 4.stāvā, tos var apskatīt ikviens interesents.

Klase Mēnesis Skolēna vārds, uzvārds Skola Skolotājs
3. decembris Līva Šneidere – Zegnere Bauskas pilsētas pamatskola Daiga Sējēja
4. janvāris Augusts Zemturs Vecsaules pamatskola Sarma Kukute
6. februāris Elza Sējēja Bauskas pilsētas pamatskola Daiga Sējēja
9. marts Sabīne Urlovska Bauskas 1. vidusskola Aiva Linkeviča
2. aprīlis Eva Davidenko Īslīces vidusskola Laima Oborune
9. maijs Laura Leja Bauskas 2. vidusskola Natālija Matulēviča
2. jūnijs Marta–Viktorija Žilinska Bauskas 2.vidusskola Natālija Matulēviča
6. jūlijs Ildze Milgrāve Vecsaules pamatskola Evita Zeltiņa
2. augusts Matīss Matulēvičs Bauskas 2.vidusskola Inga Golovčanska
6. septembris Paula Beķere Bauskas 1.vidusskola Aiva Linkeviča
9. oktobris Ksenija Fjodorova Bauskas 2.vidusskola Natālija Matulēviča
4. novembris Gints Priedītis Codes pamatskola Signe Pansova