Iznācis skolas avīzes SEPTEMBRA numurs.

Aktualitātes: 2016. gada 5. oktobris