Karjeras izglītība- šodienas izaicinājumi

Aktualitātes,Galerijas: 2017. gada 10. februāris

Bauskas 2. Vidusskola 2016./2017.mācību gada II mācību semestri uzsāka ar projektu nedēļas darbu, kuras mērķi bija nodrošināt izglītojamam pašizpētei, karjeras izpētei, plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi; radīt pamatu savlaicīgam, apzinātam un ar iespējām sabalansētam personīgam lēmumam par turpmāko izglītību.

Tā kā valstī karjeras izglītība ir viena no prioritātēm, skolas direktore Vera Grigorjeva iedvesmoja skolas saimi un sabiedrību pievērsties šai jomai. Mūsu skolas karjeras konsultante Melānija Antonoviča sadarbībā ar vecākiem, skolotājiem, Bauskas uzņēmumiem “iegrieza karjeras ratu”, lai šī nedēļa būtu interesanta un katrs skolēns varētu “pielaikot” kādu profesiju.

5.un 6.janvāris skolā bija īsta viesu diena.

1.-4.klašu skolēni projektu nedēļā iepazina dažādas profesijas. Skolēni gan čakli strādāja savās klašu telpās, gan apmeklēja dažādus pasākumus ārpus skolas.

Profesiju vēsturi pētīja 4. c klases skolēni. Bauskas pils mākslas zinātniece Vineta Skalberga stāstīja par vēsturnieka, pētnieka un restauratora profesiju un darba pienākumiem. Skolēni apmeklēja Bauskas novadpētniecības un vēstures muzejā izstādi par profesijām pirms 100 gadiem.

Mācību ekskursijās devās gandrīz visas klases. Skolēni apmeklēja uzņēmumu „Klipan Saule”, lai iepazītu vilnas ceļu līdz dzijas pavedienam, ciemojās Bauskas bērnu bibliotēkā, lai iztaujātu bibliotēkas vadītāju par bibliotekāra profesiju un mācību iespējām profesijas apguvē. Bērni iepazinās ar “Rimi Bauska”, “Bauskas Dzīve” redakcijas darbu.

Vairākās klasēs viesojās skolēnu vecāki un skolas absolventi.

Skolēni iepazinās ar tādam profesijām kā fizioterapeits, aerodizainers, gleznotājs, jūrnieks, kā arī ar citām interesantām profesijām.

3.a klasē viesojās fizioterapeite Irina Pašišņaka, kura mācīja skolēniem kā pareizi sēdēt skolas solā un stāstīja par muguras problēmām, kā arī par mobila telefona ietekmi uz skolēnu stāju un mugurkaulu.

Pie 4.a klases skolēniem viesojās skolas absolvents Artūrs Golovčanskis, kurš Anglijā jau strādā 6 gadus. Viņš stāstīja par inspektora profesiju. Skolēnus pārsteidza un iedvesmoja ciemiņa prezentācija par darbavietu un stāstījums par piedzīvoto karjeras veidošanā angļu valodā.

Neparastas profesijas pārstāvis – aerodizainere Antra Liepa viesojās 4.b klasē. Viņa pastāstīja, ka nodarbojas ar telpu noformēšanu svētkiem, izmantojot balonus. Māmiņa rādīja skolēniem katalogus un praktiski darbojās ar skolēniem, veidojot figūras no baloniem.

5.a,b,c klase tikās ar vecāko medmāsu Ivetu Kārkliņu. Viņa stāstīja par veselīgu dzīvesveidu, fizisko aktivitāšu un ūdens lietošanas nepieciešamību cilvēka dzīvē. Pie 5.c klases skolēniem ieradās pansionāta “Derpele” sociālā darbiniece I.Vītola un pastāstīja, kādas zināšanas nepieciešamas, lai varētu strādāt aprūpētāja darbu.

Ieinteresēta tikšanās piektās klases skolēniem bija ar Agni Muduru, muitas policijas darbinieku. Piekto klašu skolēni varēja iepazīties ar konditora darbu un konditores Marinas Pašišņakas vadībā izmēģināt savas prasmes šajā profesijā. Ļoti interesanti Amandas tētis- NBS karavīrs Raimonds Savickis stāstīja par karavīra drosmi, fizisko sagatavotību.

Sestās un septītās klases devās mācību ekskursijā uz SIA ,,Karameļu darbnīca” Jelgavā, kur skolēni paši izmēģināja pagatavot karameles. 7.a klase uz skolu aicināja Lauras tēti Jāni Kirkilu, z/s ,,Maizītes” īpašnieku. Viņš skolēnus pārsteidza, ka zemnieku saimniecības vadītājam jāprot vismaz septiņus amatus, kā ekonomista, grāmatveža, ķīmiķa, biologa, u.c. Pēc tam 7.a klases skolēni tikās ar Iekšlietu ministrijas informācijas centra datorspeciālistu Maigoni Avotiņu.

7.b klase iepazinās ar friziera profesiju, un klases audzēkņu māmiņas Sintija Mangina, Jana Vecele safrizēja gan puišus, gan meitenes, gan audzinātāju. 8.a un 8.b klases tikās ar prokuratūras pārstāvi Jeļenu Lukinsku, kura ir Bauskas 2.vidusskolas absolvente. Viņa iepazīstināja ar prokurora pienākumiem, likumu ievērošanu, atbildību sabiedrībā. 9.a un 9.b klase apmeklēja Bauskas poliklīnikas laboratoriju, kurā Inese Soņi iepazīstināja skolēnus ar laboranta darbu. 5.a un 5.b klases audzēkņi viesojās Bauskas ķīmiskās tīrītavas ražotnē, kur Uldis Dzenis iepazīstināja ar ķīmiskās tīrītavas iekārtām un tīrīšanas procesu. 9.a klase klausījās kā vetārste Ginta Sirmane no SIA ,,Līga VET” ieinteresēti stāstīja, ko dara veterinārārsts, kur iegūt šo profesiju, kur ir iespējas strādāt.

9.a klases skolniece Alise Lapsa skolasbiedriem stāstīja par savu un Nikolas Freimanes darbu labdarības organizācijā ,,Palīdzēsim.lv”. Viņas strādā brīvprātīgi, godprātīgi, ar sirds degsmi. 9.a klases skolniece, sportiste Amanda Savicka pastāstīja, kas, viņasprāt, ir veselīgs dzīvesveids.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Bauskas daļas komandieris Vadims Kuzmičs atklāja skolēniem glābēju un ugunsdzēsēju darba specifiku, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri Māris Šekavs un Aivars Solzemnieks stāstīja par trenera darbu, Bauskas Mākslas skolas direktore Mārīte Šulce- par dizainera profesiju, zemessardzes 54.inženiertehniskā bataljona virsseržants Guntis Macpans –par dienēšanu zemessardzē. 8.-9.klašu skolēni priecīgi sagaidīja Alises mammu Lieni Lapsu, sociālo darbinieci.

Skolotāji savās mācību stundās karjeras izglītības ietvaros vēstīja un prezentēja savu mācību priekšmetu dažādos tā variantos- dzejoja, tulkoja, stāstīja, rādīja filmas, intervēja, veica laboratorijas darbus u.tml., akcentējot attiecīgā mācību priekšmeta nozīmi un nepieciešamību cilvēka dzīvē.

Vidusskolēniem bija iespēja iepazīties ar Bauskas reģiona profesiju piedāvājumiem,izpētīt  koledžu un augstskolu piedāvājumu, lai iegūtu konkrētu profesiju.

Alus darītavā “Bauskas alus” skolēni, uzklausot zinošo gidi Aelitu Minkeviču, iepazinās ar tehnologa profesiju un ražošanas procesu, ka arī iejūtas degustatoru lomā, baudīja bezalkoholiskos, veselībai labvēlīgus dzērienus.

Mūs apciemoja mūsu skolas absolvente, Bauskas slimnīcas fizioterapeite Irina Pašišņaka, kura deva padomus par veselību un kā par to rūpēties. Jaunieši arī uzzināja kur mācīties par fizioterapeitu un arī citām profesijām, saistītām ar medicīnu. Viņa iedrošināja skolēnus nebaidīties un sekot saviem sapņiem un mērķiem.

VID darbinieki: Irina Jegopa, Bauskas klientu apkalpošanas centra vadītāja un galvenā nodokļu inspektore Iveta Liepa iepazīstināja ar valsts dienesta iekšējo darbību, plaši izklāstīja par nodokļiem un citiem maksājumiem mūsu valstī, viņas arī informēja, kādu profesiju pārstāvji ir vajadzīgi VID .

Šī nedēļa bija ļoti vērtīga. Skolēni iepazinās ar dažādām profesijām, kas palīdzēs izdarīt pareizo izvēli turpmākajiem karjeras plāniem, jo izvēlētājai profesijai jāsagādā prieks un gandarījums par paveikto darbu! Izglītība tomēr ir vissvarīgākā mūsu nākotnes ceļos.

Projektu nedēļas pēdējā dienā katra klase prezentēja paveikto. Projektu nedēļas noslēguma pasākumā Domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks par radošu darbu un panākumiem pasniedza apbalvojumus pedagoģēm Valentīnai Rajevskai, Diānai Siliņai un Ivetai Leitlantei.

Paldies visiem, kuri mūsu skolēniem deva zināšanas un iedvesmu!

Direktores vietnieces izglītības jomā I.Fiļipova, J.Gaiķe, N.Matulēviča