Kompetenču pieeja mācību saturā Bauskas 2.vidusskolā ķīmijas stundās – “Ideālā ķīmijas stunda”

Aktualitātes: 2020. gada 20. janvāris

Mūsu skolas 8.–9. klašu skolēni piedalās video konkursā “Ideālā ķīmijas stunda”
Lai piedalītos konkursā, skolēniem ir jāizveido komanda un jāuzfilmē sava ideālā ķīmijas stunda, un līdz 2020. gada 31. janvārim jāiesūta Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijā (LAĶĪFA) . Konkursa uzvarētājs katrā vecuma grupā tiks noteikts žūrijas un publiskā balsojuma vērtējuma kopsummā. Uzvarētāji iegūs naudas balvu – 500 eiro.


8.a klase konkursam „Ideāla ķīmijas stunda”

Mēs, 8.a klase mīlam un izbaudām ķīmijas stundas, tās mums ļoti patīk. Par to mēs varam pateikties mūsu ķīmijas skolotājai Anitai Zibolai!

Apgūstot ķīmijas pamatjēdzienus, mēs izmantojam dažādas spēles, kuras palīdz vieglāk uztvert informāciju. Piemēram, apgūstot ķīmisko elementu raksturošanu, mēs spēlējam spēli, kur katram dalībniekam ir jāraksturo elements pēc izlozētā jautājuma, par pareizo atbildi mēs saņemam žetonu. Vissvarīgākais ķīmijas stundās ir jaunās vielas pasniegšana skolēniem, skaidrojamā viela tiek zināmi vizualizēta, tiek pielietoti dažādi salīdzinoši piemēri no mūsu ikdienas dzīves. Ar spēļu kartiņu un laboratorijas darbu palīdzību mēs spējam viegli uztvert jauno informāciju. Šāda vielas vizualizācija  un sadarbošanās komandā mums palīdz stundā justies ieinteresētiem. Taču lielākais palīgs ķīmijas apgūšanā, ir mūsu paštaisītās kartiņas ar ķīmiskajiem elementiem, kuras noder mums katru stundu un ļoti atvieglo mācību procesu. Mums ļoti patīk brīži, kad varam rādīt savas zināšanas un atbildēt paši. Mums tiek dota iespēja pašiem novērtēt savas prasmes un iemaņas ķīmijā.

Ar entuziasmu atsaucāmies uz īsfilmu konkursu, kuru organizē Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija “Ideāla ķīmijas stunda”. Izveidojām īsfilmu “Mācāmies ķīmijas valodu spēlējoties”. Mūsu filma no 31.janvāra būs ievietota mājaslapā www.kimiko.lv. Par labāko filmu notiks balsošana. Būsim pateicīgi par katru nodoto balsi!

Mūsu izdomāto spēli piedāvājam savā filmā ‘’Mācāmies ķīmijas valodu spēlējoties ‘’. Pieejas adrese:  https://www.youtube.com/watch?v=Wc1UnW9_g_w

Lai piedalītos konkursā, mums bija jāizsaka priekšlikumi, kādas mēs gribētu redzēt mācību stundas.

Mūsu priekšlikumi

1. Spēļu veidošanā iesaistiet skolēnus! Mēs esam erudīti un oriģināli.

2. Dodiet mums iespēju darboties komandās, kā to darījām mēs.

3. Atļaujiet mums pašiem novērtēt savu zināšanu līmeni. Mēs to paveicām ar žetonu palīdzību.

4. Vienkāršojiet sarežģītas lietas. Tā izdarījām mēs ar spēles palīdzību apguvām ķīmisko elementu raksturīgākos jēdzienus.

                                                         8.a klases skolniece Evelīna Gatedža


8.b klases komentāri par ķīmijas īsfilmu konkursu

Mums ķīmijas stundas asociējas ar teātri, spēlēm un komandas darbu! Kāpēc teātri? Tā ir daudz vienkāršāk iemācīties kādu tēmu, piemēram par enerģijas līmeņiem, mēs paši mācību stundā  bijām elektroni un riņķojām  apkārt izvēlētā  ķīmiskā elementa atomam. Izspēlējot elektronu riņķojumu pa enerģijas līmeņiem, mēs ļoti labi apguvām jauno tēmu. Ja ir kāda sarežģīta tēma, tad mēs izmantojam kā papildmateriālu kādu spēli, jo tās palīdz ātrāk uztvert informāciju! Iemācoties kādu tēmu, mēs uzrakstam kādu darbiņu, lai pārbaudītu zināšanas un lai vēl mazliet pamācītos, mēs labojam viens otra darbu, lai redzētu, kur katrs kļūdījās un turpmāk nepieļautu tās pašas kļūdas. Minētās trīs lietas – spēles, teātris un komandas darbs palīdz parastas mācību stundas pārvērst par interesantu piedzīvojumu. Tāpēc izvēlējāmies piedalīties filmu konkursā „Ideāla ķīmijas stunda”.

Mūsu uzņemto filmu par ideālu ķīmijas stundu var noskatīties pēc adreses:
https://www.youtube.com/watch?v=LbqtJUaXobU

Balsošana par filmām sāksies 31. janvārī. Būsim priecīgi par katru nodoto balsi!

Mani priekšlikumi skolotājiem

1. Stundās izmantot spēles elementus.

2. Sarežģītās lietas vienkāršot – atrast tādu izskaidrojumu, kurā varētu darboties ar redzi, dzirdi un tausti.

3. Mums visiem patīk spēlējoties iemācīties .

4. Palīgmateriālus spēlēm uzticiet sagatavot skolēniem.

5. Jaunos svešvārdus izskaidrot, lai mēs nekļūdītos to pielietošanā mācību procesā.

Marika Turka 8. b klases  skolniece


8.b klase konkursam „Ideāla ķīmijas stunda”

Es gribu pastāstīt, kāpēc es nolēmu piedalīties īsfilmu konkursā „Ideāla ķīmijas stunda”.

Mācoties par oksidēšanās pakāpēm, es strādāju pārī ar Rihardu Fokinu. Mēs par enerģijas līmeņiem izmantojām linu diegus, bet elektronu vietā mums bija pogas. Skolotāja atomu ārējā enerģijas līmeņa elektronu atdošanu vai pievienošanu salīdzināja ar cilvēka rīcību: ja es izdaru divus labus darbus, esmu divreiz pozitīvs, ja atoms atdod divus elektronus, tas ir divreiz pozitīvs. Ja es izdaru trīs sliktus darbus, esmu trīsreizēji negatīvs. Savukārt, ja atoms pievieno trīs elektronus, tas ir trīsreiz negatīvs. Un mēs sapratām, ka labie darbi ir oksidēšanās – atdošana, bet sliktie darbi – reducēšanās.

Mēs nolēmām par minēto tematu izveidot nelielu filmas fragmentu. Linu  šņores aizstājām ar krāsainām lentēm, bet elektronu vietā izvēlējāmies dambretes kauliņus. Mums abiem ķīmijas stundās patīk sadarboties, strādāt laboratorijas darbus un strādāt ar individuālajām  kartītēm.

Mūsu filma „Lai saprastu, ir jāizprot’’ skatāma pēc adreses: https://www.youtube.com/watch?v=CspChoXsaa8

Ceram uz daudz atbalstītājiem. Balsošana no 31.janvāra pēc norādītās adreses.

Lai piedalītos īsfilmu konkursā, mums bija jāizdomā pieci priekšlikumi skolotājiem. Mūsu priekšlikumi, lai stundas būtu interesantākas:

Priekšlikumi mācību stundām:

1. Stundās, mācot jaunus jēdzienus, atrast izskaidrojumu, izmantojot salīdzinājumus. Es to izdarīji, izmantojot dambretes kauliņus elektronu vietā.

2. Mēs priecātos ķīmijas stundās iemācīties pareizi ķīmijas jaunos jēdzienus iesaistīt teikumos. Es iesaistīju jaunos jēdzienus – oksidēšanās un reducēšanās.

3. Dodiet uzdevumus mājās izdomāt spēles ķīmijā, jaunās vielas apguvei. Filmā redzēto spēli izdomāja Bauskas 2. vidusskolas 8.b klase.

4. Mēs vēlētos, lai mums ne tikai paskaidro, bet arī iesaista praktiskā darbībā un paslavē.

5. Uzticieties mums! Mēs gribētu mācīties sadarbojoties.

                                      8.bklases skolēni Henrijs Kravals un Rihards Fokins


9.b klases secinājumi par filmas veidošanas procesu

Mēs 9.b klases saistībā ar jauno kompetenču pieeju izglītībā, nolēmām piedalīties ķīmijas filmu konkursā. Mēs ķīmijas stundās esam uzkrājuši pieredzi eksperimentēšanā un strādāšanā komandā, esam ieguvuši prasmes un iemaņas ķīmijā, tāpēc esam nolēmuši piedalīties konkursā ,,Ideālā ķīmijas stunda”. Filmas veidošanas proces sbija sarežģīts un nervus kutinošs. Bija nedaudz grūti visu nofilmēt, jo ik pa brīdim, kaut kas nogāja greizi vai arī kāds sasmējās. Pats grūtākais bija visu samontēt, tas bija ļoti daudzu stundu darbs, kas prasija lielu pacietību un izturību. Kopumā pats process bija interesants un ar lielāko prieku arī turpmāk piedalīsimies šados konkursos, kā arī ceram uz pārejo atbalstu, balsojot, kad tas būs nepieciešams, lai būtu lielākas izredzes uzvarēt. Veidojot filmu sapratām, ko nozīmē komandas darbs, kurš virzīts uz kopēju rezultātu. Būsim priecīgi par katru nodoto balsi. Balsošanas starts 31. janvārī.

Mūsu izveidotā filma skatāma pēc adreses:

Priekšlikumi  skolotājiem:

  1. Katru jaunu jēdzienu izskaidrot ar izprotamiem piemēriem no ikdienas dzīves. Mēs toizdarījām ar skolnieces un ugunsdzēšamās segas palīdzību.
  2. Stundas laikā eksperimentēt uzticēt skolēniem. Mēs izvēlējāmies asistentu.
  3. Mācāmo vielu sasaistīt ar iegūto zināšanu pielietojumu dzīvē. Mēs parādījām, kā pārtraukt oksidēšanās procesu.
  4. Sākot jaunu tēmu izskaidrot jaunos jēdzienus. Mēs to panācām, izskaidrojot oksidēšanos ar skābekļa latīnisko nosaukumu.
  5. Izmantot interneta resursus, lai mācāmā viela būtu uzskatāmi redzama un saprotama visiem 26. skolēniem. Mēs katram eksperimentam atradām internetā atbilstošus attēlus un rādījām tos uz interaktīvās tāfeles.

9.b kases skolēni